Recerca

Recent Submissions

  • Colomer Sellas, Marina (Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, 19-04-2022)
    La investigació realitzada en aquesta tesis s'ha centrat en avaluar l’impacte de la millora del perfil nutricional sobre les característiques físico-químiques i sensorials del fuet. Per tal de millorar el seu perfil ...
  • Duró Crehuet, Toni (Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, 23-05-2022)
    El terme binomi escriptor mediàtic té una nombrosa hemerografia, però compta amb poca bibliografia acadèmica. A més, el concepte literary celebrity ha conviscut tradicionalment com a objecte d’estudi amb els literary ...
  • Floor Pilquil, Martin Luciano (Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, 04-02-2022)
    El disseny enzimàtic es troba al cor de la biotecnologia moderna i, cada cop més de les anomenades química fina i química verda. Dissenyar un enzim per a aplicar-lo en contextos industrials o de bioremediació, per exemple, ...
  • Cunillera-Montcusí, David; Beklioğlu, Meryem; Cañedo-Argüelles, Miguel; Jeppesen, Erik; Ptacnik, Robert; Amorim, Cihelio A.; Arnott, Shelley; Berger, Stella A.; Brucet Balmaña, Sandra; Dugan, Hilary A.; Gerhard, Miriam; Horváth, Zsófia; Langenheder, Silke; Nejstgaard, Jens C.; Reinikainen, Marko; Striebel, Maren; Urrutia-Codero, Pablo; Vad, Csaba F.; Zadereev, Egor; Matias, Miguel (Cell Press, 2022)
    The widespread salinisation of freshwater ecosystems poses a major threat to the biodiversity, functioning, and services that they provide. Human activities promote freshwater salinisation through multiple drivers (e.g., ...
  • Parra, Gema; Guerrero, Francisco; Armengol, Javier; Brendonck, Luc; Brucet Balmaña, Sandra; Finlayson, Max C.; Gomes-Barbosa, Luciana; Grillas, Patrick; Jeppesen, Erik; Ortega, Fernando; Vega, Rafael; Zohary, Tamar (Taylor & Francis Online, 2021)
    The Andalusian International University held a workshop entitled Temporary wetlands’ future in drylands under the projected global change scenario in March 2020 in Baeza, Spain, with 26 participants from 10 countries. The ...

View more