DSpace Repository

Sistema per gestionar les incidències d'un servei d'informàtica amb una arquitectura J2EE distribuïda en tres nivells

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior. Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió ca
dc.contributor.author Vila Garriga, Joan
dc.date.accessioned 2010-05-12T14:05:19Z
dc.date.accessioned 2012-03-30T07:41:15Z
dc.date.accessioned 2009-09-28T13:48:11Z ca
dc.date.available 2009-09-28T13:48:11Z ca
dc.date.available 2010-05-12T14:05:19Z
dc.date.available 2012-03-30T07:41:15Z
dc.date.created 2009-09 ca
dc.date.issued 2009-09-28T13:48:11Z ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/235
dc.description Curs 2008-2009
dc.description.abstract Tant en la meva etapa d’estudiant com en la meva curta vida laboral, he participat en el desenvolupament de varies aplicacions de gestió, tant d’escriptori com web, que majoritàriament sempre estaven dividides en tres capes però en dos nivells: la base de dades i l’aplicació, que contenia tant la lògica de negoci com la vista. Des de fa temps he tingut la curiositat i la necessitat d’intentar desenvolupar una aplicació de gestió que estigui distribuïda en tres o més nivells, separant el model de dades i la lògica de negoci de la vista. Crec que el treball de fi de carrera és idoni per desenvolupar-la. L’aplicació a desenvolupar anirà destinada a la gestió d’un servei d’informàtica, que s’encarrega de resoldre les incidències, inventariar i realitzar el manteniment preventiu dels equips informàtics d’una o de varies empreses. Es crearà una aplicació que contindrà el model de dades i la lògica de negoci. També es crearan dues aplicacions clients: una aplicació d’escriptori que donarà accés a totes i cadascuna de les funcionalitats del sistema i una aplicació web que oferirà un accés lleuger i des de qualsevol ubicació a les funcionalitats d’explotació del sistema. Per últim, també es crearà una altre aplicació web que s’encarregarà de generar els llistats sol•licitats per les dues aplicacions clients. D’aquesta manera també es centralitzarà la gestió dels llistats de les aplicacions del sistema. Per desenvolupar el sistema, s’utilitzarà la plataforma J2EE de Java, i es comptarà amb l’ajuda de marcs de treball com, per exemple, Oracle ADF o JasperReports. Com a conclusió general, puc assegurar que si es distribueixen les tres capes d’un sistema en tres nivells s’obtenen beneficis en l’administració, en el manteniment, en l’escalabilitat, en la flexibilitat i en la reutilització de les aplicacions. El principal inconvenient és el possible augment de lentitud en les aplicacions clients. cat
dc.description.abstract Both in my time as a student and in my short working life, I have taken part in the development of several management applications, such as desktop applications and web applications, which mainly were divided into three layer, but only in two tiers: the database and the application that contains the business logic and the view. For some time I have had the curiosity and the need to try to develop a management application that was distributed in three or more tiers, dividing the data model and business logic from the view. I think the TFC is a good chance to develop it. The application will manage an IT department that is responsible for resolving issues, managing inventory and perform preventive maintenance of hardware of one or several companies. I will develop an application containing and centralizing the data model and business logic. Also, I will create two client applications: a desktop application providing access to all of the functionality of the system and a web application that provides a lightweight access to production functionalities Finally, I will develop another web application that will generate the reports requested by the two client applications. This will also centralize the management of the reports of system applications. All the applications will be developed using J2EE (Java Enterprise Edition), using frameworks like Oracle ADF or JasperReports. Finally, as a general conclusion, using a three-tier system benefits are obtained with the administration, maintenance, scalability, flexibility and the reusability of the applications. The main disadvantage would be a decrease of the performance in the client applications. cat
dc.format application/pdf
dc.format.extent 236 p. ca
dc.language.iso cat ca
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/es
dc.subject.other Serveis informàtics -- Direcció i administració
dc.subject.other Ordinadors -- Arquitectura
dc.title Sistema per gestionar les incidències d'un servei d'informàtica amb una arquitectura J2EE distribuïda en tres nivells ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.description.version Director/a: Joan Vancells
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics