DSpace Repository

Estudi estratègic del coblisme com a bé cultural

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior. Enginyeria d'Organització Industrial
dc.contributor.author Espanyó Comelles, Tomàs
dc.date.accessioned 2007-09-28T11:28:13Z
dc.date.accessioned 2010-05-12T14:06:18Z
dc.date.accessioned 2012-03-30T07:41:16Z
dc.date.available 2007-09-28T11:28:13Z
dc.date.available 2010-05-12T14:06:18Z
dc.date.available 2012-03-30T07:41:16Z
dc.date.created 2007-09
dc.date.issued 2007-09-28T11:28:13Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/240
dc.description Curs 2006-2007
dc.description.abstract Aquest treball de final de carrera tracta sobre l’aplicació de les modernes tècniques de reflexió estratègica aplicades al sector de la cultura popular catalana, concretament la cultura popular catalana que engloba les manifestacions on el vincle comú és la formació musical pròpia: la cobla. Aprofitar aquest sector, a priori tant complex i tant allunyat en principi del món d’estratègia d’empresa com aquest, és l’excusa per veure el comportament d’aquestes eines i teories, i comprovar-ne la seva eficàcia i adaptabilitat als diferents casos de la realitat, a més de poder treballar un tema tant nou com la valoració d’intangibles. A la vegada, es produeix una síntesi de treballs orientats a l’organització d’entitats sense ànim de lucre existents en la bibliografia especialitzada, i que han tingut un inexistent ressò pràctic. Això pot ser un contrasentit en un país on l’associacionisme és tan arrelat i un dels pilars socials que ens vertebren i diferencien. En el cas de la música per a cobla, especialment destacable en un moment molt important i crític per estar en un temps de transició social molt fort. També, cal destacar vivament que té una sèrie de valors afegits de qualitat i complexitat que la situen en un interessant camí entre la cultura popular i les propostes de caràcter més comercial, en unes condicions actuals de gran desconeixement social. Les vinculacions entre estratègia, innovació, responsabilitat social i cultura del coneixement, donen a aquest treball un fort caràcter actual i adaptat a la realitat en les consideracions sobre el management en general. cat
dc.description.abstract This study tells about application of modern techniques of strategic reasoning applied on traditional Catalan culture, specially where the common link of all its manifestations is its own musical ensemble: the cobla. Using in a sense this world so complex at first sight and so far from company strategy is just an excuse to study these theories, to prove their efficacy and adaptability to different situations in real life and to study such a novelty as intangible assets. There is also at the same time a synthesis organizational studies of non profit associations listed on specialized bibliography. These studies are almost unheard of or unknown. This fact may be a contradiction in a country where association has so long been present and it is a strong support of differences between our society and others. This contradiction in music for cobla is worth mentioning in the process of important social transition. It must be stated that quality and complexity places music for cobla in a position between popular culture and more commercial proposals, all in present conditions of great public ignorance. Links between strategy, innovation, social responsability and learning culture demonstrate the present character of this study and its adaptation to reality in respect for general management. cat
dc.format application/pdf
dc.format.extent 156 p.
dc.language.iso cat
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/es
dc.subject.other Cultura -- Innovacions tecnològiques
dc.subject.other Cobles (Música)
dc.title Estudi estratègic del coblisme com a bé cultural
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.description.version Director/a: Ramon Maspons Bosch
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics