DSpace Repository

L’Educació en valors a les classe d'educació física als instituts

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Castellsagué Bonada, Ona
dc.date.accessioned 2013-11-26T07:49:26Z
dc.date.available 2013-11-26T07:49:26Z
dc.date.created 2013-05-10
dc.date.issued 2013-05-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/2464
dc.description Curs 2012-2013
dc.description.abstract l’educació física esdevé un excel·lent camp d’actuació per educar en valors a l’alumnat, sent aquesta una necessitat social existent segons els experts. El propòsit d’aquesta investigació és saber com i de quina manera s’educa en valors a les classes d’educació física, si és que es fa, i des d’un punt de vista del professorat. A través d’una recerca teòrica en l’àmbit, complementada amb 4 entrevistes a professorat d’educació física en actiu i amb més de 20 anys d’experiència, s’analitza qualitativament l’estat actual de l’educació en valors als instituts. L’anàlisi del marc teòric ressalta la importància que per desenvolupar aquests valors personals i socials, cal seguir un procés adequat, planificat i conscient per part del professorat. La part aplicada de l’estudi suggereix que en general es tenen en compte valors com el respecte i la cooperació durant el transcurs de les classes d’educació física, però que no es desenvolupen de forma eficient per manca de recursos i per infravalorar la seva importància. La investigació conclou que l’educació en valors als instituts, ha de ser una tasca transversal i coordinada amb d’altres agents fora d’aquest àmbit escolar, com són els entrenadors/es de clubs esportius, els pares i les mares i d’altres institucions implicades en el procés educatiu de l’alumnat. A partir d’aquesta anàlisi es vol promoure l’educació física com a eina per desenvolupar els valors en l’alumnat. ca_ES
dc.description.abstract Physical Education becomes an excellent field of intervention to educate students in values, this being an existing social necessity according to experts. The purpose of this research is to assess how values, if done at all, are being taught in physical education classes and from the teachers’ point of view. Through a theoretical research in the field supplemented by personal interviews with four active physical education teachers with over 20 years of experience, the state of education in values in High School is analyzed. In order to develop these social and personal values, the theoretical analysis high lights the importance of teachers following an adequate and consciously planned process. The applied part of the study suggests that values such as respect and cooperation are generally considered during the course of physical education classes; but that they are not developed efficiently due to lack of resources and underestimated importance. The research concludes that education in values in High School, should be across-sectional task that should be coordinated with other agents outside the school environment, such as coaches sports clubs, parents and other institutions involved in the education of students. Results from this analysis underline the importance of promoting physical education as a tool to develop students’ values. ca_ES
dc.format application/pdf
dc.format.extent 62 p. ca_ES
dc.language.iso cat ca_ES
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons ca_ES
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ca_ES
dc.subject.other Educació física ca_ES
dc.subject.other Esports ca_ES
dc.subject.other Educació en valors ca_ES
dc.subject.other Educació secundària obligatòria ca_ES
dc.subject.other Professors -- Actituds ca_ES
dc.title L’Educació en valors a les classe d'educació física als instituts ca_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca_ES
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess ca_ES

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics