DSpace Repository

Estudi sociològic del lleure al món rural de Catalunya i Guatemala. L'oci a la població de 50 a 70 anys de Malla i San Juan la Laguna, semblances i diferències

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Redorta Peix, Xavier
dc.date.accessioned 2013-11-27T10:18:20Z
dc.date.available 2013-11-27T10:18:20Z
dc.date.created 2013-05-10
dc.date.issued 2013-05-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/2480
dc.description Curs 2012-2013
dc.description.abstract L’estudi que es presenta a continuació té l’objectiu de comprendre quina és la realitat ociosa de les persones de 50 a 70 anys als municipis de Malla (Catalunya, Espanya) i de San Juan la Laguna (Sololá, Guatemala) des de la perspectiva humanista en termes de concepció i pràctica, i veure quina és la influència i la força que prenen les característiques de la societat en la qual es desenvolupa. Per tal de dur-ho a terme, primerament s’ha realitzat un procés d’aproximació respecte el concepte de l’oci, i una recerca concreta vers l’oci humanista. A partir d’aquí, s’ha fet l’estudi amb una mostra formada per deu persones del municipi de Malla i deu membres de San Juan la Laguna que es troben entre els 50 i 70 anys, i amb unes condicions econòmiques i uns estils de vida diferents. Per tal de realitzar la recerca i l’anàlisi de l’oci humanista en els contexts de Malla i San Juan la Laguna s’ha emprat una metodologia qualitativa, i s’ha utilitzat l’instrument corresponent a l’entrevista. Aquesta ha estat elaborada prenent com a marc de referència la metodologia de la Grounded Theory (Glaser y Strauss, 1967). El projecte també compte amb una vessant d’etnografia. Els resultats que s’han obtingut demostren que hi ha una presència significativa de l’oci humanista en els contexts analitzats, però que en el cas de San Juan la Laguna aquest esdevé un element en construcció. ca_ES
dc.description.abstract The study presented aims to understand the leisure reality of people aged 50 – 70 in Malla and San Juan la Laguna, from the humanist perspective in terms of conception and practice, in order to see the influence and the effect of the characteristics of the society where it is developed. Firstly, to carry it out, an approximation process has been done regarding the concept of leisure and recreation research towards the humanistic leisure. From this point the study has been conducted with a sample consisted of ten villagers from Malla and ten villagers from San Juan la Laguna with very different economic conditions and styles of life. In order to achieve the research and the analysis of the humanistic leisure in the context of Malla and San Juan la Laguna a qualitative methodology has been used. Furthermore, the interview has been used to get the information. It has been elaborated using the Grounded Theory methodology (Glaser y Strauss, 1967) as a benchmark. This study also counts on an ethnography part. The obtained results show that there is an important presence of the humanistic leisure in the analyzed context. Although in case of San Juan la Laguna this element is in construction. ca_ES
dc.format application/pdf
dc.format.extent 72 p. ca_ES
dc.language.iso cat ca_ES
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons ca_ES
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ca_ES
dc.subject.other Lleure ca_ES
dc.title Estudi sociològic del lleure al món rural de Catalunya i Guatemala. L'oci a la població de 50 a 70 anys de Malla i San Juan la Laguna, semblances i diferències ca_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca_ES
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess ca_ES

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics