DSpace Repository

Automatització d'un procés de fabricació de peces plàstiques

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior. Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat Electrònica
dc.contributor.author Nogué Grabulosa, Albert
dc.date.accessioned 2011-02-11T11:50:51Z
dc.date.accessioned 2012-03-30T07:41:22Z
dc.date.available 2011-02-11T11:50:51Z
dc.date.available 2012-03-30T07:41:22Z
dc.date.created 2011-01
dc.date.issued 2011-02-11T11:50:51Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/283
dc.description Curs 2009-2010
dc.description.abstract RESUM L'automatització s'utilitza des de fa molts anys, tot i que va començar a agafar la definició que coneixem actualment al voltant dels anys seixanta i setanta, moment en què es comencen a comercialitzar els primers PLC. A partir d'aquí, el seu creixement ha estat exponencial. En aquest sentit, la tecnologia ha anat avançant i ha augmentat els components que la forma, per això a hores d'ara encara no sabem fins on podrà arribar i què aconseguirà. Per a la indústria tot això ha significat l'automatització de processos que fins ara utilitzaven molt mà d'obra, reduint-la dràsticament. Una de les indústries que més s'ha beneficiat de tots aquests avenços ha estat la de l'automoció, concretament les seves grans línies de producció, automatitzades a uns nivells que fins fa poc temps eren impensables. Aquest projecte forma part d'aquesta indústria, no directament per a la construcció de l'automòbil, sinó indirectament, ja que l'empresa per a la qual s'ha fet l'automatització fabrica peces plàstiques per a automòbils. Concretament, unes peces amb uns injerts metàl•lics conductors que es munten a tots els vehicles i s'utilitzen per accionar els neteja vidres dels cotxes. Aquest fet implica que la fabricació i el disseny de la peça sigui curosament vigilat i controlat per al client final, amb uns controls de qualitat extremadament exigents. El funcionament del procés de fabricació es fa a partir d'unes peces de plàstic produïdes per una injectora que es fan passar per unes estacions automatitzades, cada una de les quals fa una acció concreta per aconseguir el muntatge final. cat
dc.description.abstract SUMMARY Automation has been in use for a long time, but it only began to be defined in the way we understand it now during the sixties and seventies, when the first PLCs arrived to the market. From then on its growth was been exponential. In this sense technology has continued improving and increasing the components utilized, so at this point it is hard to know how far it will go and what results it will get. For the industry this has meant the automation of processes that until know relied heavily on manual work, drastically reducing its need. One of the industries that has taken more advantage of these progresses has been the car industry, specifically the big production lines, automated to levels that were unthinkable until very recently. This project is part of this industry, not directly in the assembly of vehicles but indirectly as the factory which underwent the automation manufactures plastic parts for automobiles. Specifically, the company manufactures parts with a conductive metal insert that are installed in every car and that are used to activate the windshield cleaner. This implies that the design and manufacture of the part is closely monitored by the final customer, with extremely rigorous quality controls. The manufactured process is done starting with plastic pieces produced by an injector. These pieces go through several automated stations, each one of them making a particular action to achieve the final assembly. cat
dc.format application/pdf
dc.format.extent 151 p. ca
dc.language.iso cat ca
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/es
dc.subject.other Autòmats programables
dc.subject.other Automatisme
dc.title Automatització d'un procés de fabricació de peces plàstiques ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.description.version Director/a: Moisès Serra i Serra
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics