DSpace Repository

Projecte d'instal·lació de calefacció i ACS amb caldera de biomassa en una masia de dues vivendes

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior. Enginyeria Tècnica Industrial
dc.contributor.author Masagué Valencia, Marc
dc.date.accessioned 2015-04-10T09:11:24Z
dc.date.available 2015-04-10T09:11:24Z
dc.date.created 2014-09
dc.date.issued 2014-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/3980
dc.description Curs 2013-2014
dc.description.abstract Estudi per instal·lar un sistema de calefacció i ACS ( Aigua Calenta Sanitària) en una masia rural de dues vivendes El projecte consta d´una primera part on es descriu la biomassa, els diferents tipus, format, el pèl·let com a combustible. En un segon apartat es centra en l´estudi de camp i càlculs matemàtics,segons l´emplaçament, els elements constructius, el nivell de benestar o l´ús segons el nombre d´inquilins, per tal de determinar les necessitats demandades. Es comparen aquests resultats amb els obtinguts en un certificat d´eficiència energètica a través de software. Un cop coneixem les necessitats demandades, es procedeix a l´estudi dels diferents sistemes , radiadors, sistemes de distribució d´ACS, calderes de biomassa, xarxa de canonades, bombes de circulació, vasos d´expansió, sistemes d´inèrcia, sistemes d´acumulació, sistemes de seguretat, així com el dimensionat de sitges d´emmagatzematge i sales de màquines. Un cop analitzats es determina la millor opció per implementar segons les necessitats i les normes de seguretat , i s ´escolleixen els equipaments. Per finalitzar, un cop dimensionat tot l´equipament, es fa un pla de treball i manteniment de l ´instal.lació a curt i llarg termini per conèixer el seu funcionament. ca_ES
dc.description.abstract Study to install a heating and ACS (domestic hot water) in a farmhouse with two houses . The project consists of a first part which describes biomass, different types, format, pellet as fuel. The second section focuses on the math study and research, according site, construction elements, the level of welfare as the number of persons or use, in order to determine the needs demanded. We compare these results with those obtained from a certified Energy Efficiency calculated using software. Once we know the needs demanded, we proceed to the study of the different systems, radiators, ACS distribution systems, biomass boilers, pipeline network, circulating pumps, expansion vessels, accumulation systems, security systems, as well as the dimensioning of storage and equipment rooms. Having analyzed is determined to implement the best option according to the needs and safety standards, and choose the different equipments. Finally, once we have all the equipment, we make a plan of work and maintenance of installation short and long term to meet its operation. ca_ES
dc.format application/pdf
dc.format.extent 187 p. ca_ES
dc.language.iso cat ca_ES
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons ca_ES
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ca_ES
dc.subject.other Biomassa ca_ES
dc.subject.other Calefacció -- Instal·lacions ca_ES
dc.title Projecte d'instal·lació de calefacció i ACS amb caldera de biomassa en una masia de dues vivendes ca_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca_ES
dc.description.version Director/a: Raimon Pericas Casals
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/closedAccess ca_ES

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics