DSpace Repository

La fragilitat com a base del diagnòstic situacional davant el repte de la complexitat clínica al final de la vida

Show simple item record

dc.contributor.author Amblàs-Novellas, Jordi
dc.date.accessioned 2017-01-23T14:02:39Z
dc.date.available 2017-01-23T14:02:39Z
dc.date.created 2016-12-15
dc.date.issued 2016-12-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/4836
dc.description.abstract Davant el repte de la complexitat clínica –especialment en aquells pacients en situació de final de vida-, en aquesta tesi doctoral hem proposat dos escenaris amb l’objectiu d’ajudar als professionals i pacients a fer front a la incertesa que li és inherent: Per una banda, hem posat de manifest la necessitat de replantejar alguns dels paradigmes del coneixement actual, proposant nous conceptes, reordenant coneixement ja consolidat i finalment plantejant un nou marc conceptual amb l’objectiu d’operativitzar-ne aquest plantejament. Per altra banda, hem aportat algunes noves evidències, constatant que les variables dinàmiques són els indicadors més consistents per a la identificació precoç de persones amb pronòstic de vida limitat i necessitats d'atenció pal·liativa; també hem dissenyat i avaluat un Índex de Fragilitat basat en la Valoració Integral Geriàtrica (IF-VIG) que l’avalen com una eina senzilla (respecte el contingut), ràpida (en el temps d'administració), amb excel·lent capacitat discriminativa i predictiva. es
dc.description.abstract Ante el reto de la complejidad clínica -especialmente en aquellos pacientes en situación de final de vida-, en esta tesis doctoral hemos propuesto dos escenarios con el objetivo de ayudar a los profesionales y pacientes a hacer frente a la incertidumbre inherente a ésta complejidad: Por un lado, hemos puesto de manifiesto la necesidad de replantear algunos de los paradigmas del conocimiento actual, proponiendo nuevos conceptos, reordenando conocimiento ya consolidado y finalmente planteando un nuevo marco conceptual con el objetivo de operativizar éste planteamiento. Por otra parte, hemos aportado algunas nuevas evidencias, constatando que las variables dinámicas son los indicadores más consistentes para la identificación precoz de personas con pronóstico de vida limitado y necesidades de atención paliativa; también hemos diseñado y evaluado un Índice de Fragilidad basado en la Valoración Integral Geriátrica (IF-VIG) que lo avalan como una herramienta sencilla (respecto al contenido), rápida (en el tiempo de administración) y con excelente capacidad discriminativa y predictiva. es
dc.description.abstract In order to be able to face the “wicked problem” of the clinical complexity –especially at the end-of-life situation– in this PhD we have developed two settings with the aim of helping professionals and patients to deal with the problem’s inherent incertitude: On the one hand, we bring to life the need to rethink some of the current knowledge’s paradigms, proposing new concepts, reordering the already consolidated knowledge and finally setting out a framework for the purpose of putting this approach into operation. On the other hand, we have tried to further explore this knowledge whilst providing some new evidence: we have verified that the dynamic variables are the most consistent indicators of the early identification of people with limited prognosis and palliative care needs. We have also designed and evaluated the IF-VIG -a Frailty Index based on the Comprehensive Geriatric Assessment (Valoració Integral Geriàtrica, in catalan)-; the analysed cohort guarantees the IF-VIG as a simple (in terms of content), quick (in terms of time), with an excellent discriminative capacity (with the situational diagnosis) and also a predictive (with high correlation to mortality) tool. es
dc.format application/pdf
dc.format.extent 277 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ es
dc.subject.other Fragilitat es
dc.subject.other Final de la vida
dc.subject.other Complexitat clínica
dc.subject.other Presa de decisions
dc.title La fragilitat com a base del diagnòstic situacional davant el repte de la complexitat clínica al final de la vida es
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es
dc.contributor.director Gómez Batiste, Xavier
dc.contributor.director Martori, Joan Carles
dc.contributor.director Vall Mayans, Montserrat

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics