DSpace Repository

Impacte d'un programa de pilates per persones amb parkinson amb estadi III i IV sobre la funcionalitat, l'equilibri, el transtorn de la marxa, la rigidesa i la força muscular

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Montero Aliberch, Carla
dc.date.accessioned 2017-09-14T15:36:32Z
dc.date.available 2017-09-14T15:36:32Z
dc.date.created 2017-05
dc.date.issued 2017-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5103
dc.description Curs 2016-2017 es
dc.description.abstract - Introducció: la malaltia del parkinson constitueix una de les causes més freqüents d’incapacitat neurològica de la vida adulta, amb un total de 70.000 persones afectades a Espanya. Un dels tractaments per pal·liar la simptomatologia és tractament no farmacològic basat en l’activitat Física. Un dels programes més efectius per dur a terme en la malaltia del parkinson és el pilates, ja que millora gairebé tots els símptomes motors que presenta la malaltia. - Objectiu: Demostrar que realitzar pilates amb malalts de Parkinson amb estadi III i IV és beneficiós en la millora de la funcionalitat, l’equilibri, la força muscular, la rigidesa i la marxa. - Material i mètode: 2 participants amb parkinson amb estadi III o IV seran inclosos per realitzar l’estudi realitzant un programa de pilates. Com a instrument de mesura per valorar l’impacte del programa sobre la funcionalitat, l’equilibri, la força muscular, la rigidesa i l’alteració de la marxa s’utilitzarà el PDQ-39 per la funcionalitat, el foot up and go test i el test de la balança per l’equilibri, el 30s chair stand test i arm curl per valorar la força muscular, l’escala d’Ashworth i l’escala de la marxa. - Conclusions: Hi ha hagut una millora en la funcionalitat, millora en la força muscular tant a nivell d’extremitat inferior com extremitat superior, millora d’equilibri dinàmic, millora en la rigidesa i també en la marxa del malalt. No s’ha observat millora en l’equilibri estàtic. es
dc.description.abstract Introduction. Parkinson's disease is one of the most common causes of neurological disability in adulthood, with 70,000 people affected in Spain. One of the treatments to alleviate the symptoms are non-pharmacological treatment based on physical activity. One of the most effective programs conducted in Parkinson's disease is pilates, because it improves almost every motor symptoms presented by the disease. - Objective: Prove that make Pilates with Parkinson's patients with stage III and IV is beneficial in improving the functionality, balance, muscle strength, rigidity and gait. - Methods: Participants with Parkinson 2 with stage III or IV will be included to the study made a pilates program. As a measurement tool to assess the impact of the program on functionality, balance, muscle strength, stiffness and impaired gait used the PDQ-39 functionality, foot up and go test and the balance test to balance the 30s and arm curl chair stand test to assess muscle strength, the Ashworth scale and the scale of the march. - Conclusions: There has been an improvement in functionality, improved muscle strength in both lower limbs and upper limbs, improves dynamic balance, improved rigidity and also the progress of the patient. No improvement was observed in static balance. es
dc.format application/pdf
dc.format.extent 84 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ es
dc.subject.other Parkinson, Malaltia de es
dc.subject.other Pilates, Mètode es
dc.title Impacte d'un programa de pilates per persones amb parkinson amb estadi III i IV sobre la funcionalitat, l'equilibri, el transtorn de la marxa, la rigidesa i la força muscular es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics