DSpace Repository

El moviment i la dansa com a eines per afavorir el comportament dels infants a l'aula

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Palà Garcia, Judit
dc.contributor.author Salvador Claus, Anna
dc.date.accessioned 2017-09-19T16:07:51Z
dc.date.available 2017-09-19T16:07:51Z
dc.date.created 2017-05
dc.date.issued 2017-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5125
dc.description Curs 2016-2017 es
dc.description.abstract Els infants, majoritàriament, aprecien realitzar activitats on participin i s’hi impliquin activament, on puguin explorar i on l’eix vertebrador sigui el moviment. En aquestes activitats, el comportament dels nens i nenes no és tan problemàtic, perquè els agrada allò que fan, estan motivats i veuen que són capaços d’assolir els objectius d’aquestes propostes. Aquest Treball de Final de Grau en Mestre d’Educació Primària, doncs, té com a objectiu comprovar si el moviment i la dansa ajuden a millorar el comportament dels infants més moguts a les aules d’educació primària. La investigació s’ha dut a terme a les aules de música de les escoles Espill i Oms i de Prat de Manresa. Per una banda, l’estudi ha estat realitzat a partir de noranta-sis observacions a uns infants que mostren un comportament concret dins l’aula, dues entrevistes als mestres de música i noranta-sis qüestionaris als infants subjectes d’estudi. Per altra banda, s’han comparat els resultats interpretats a partir de les realitats observades a les aules amb les evidències científiques obtingudes a través de la recerca bibliogràfica i, també, s’han deixat les portes obertes per a poder realitzar futures recerques. Finalment, s’han extret unes conclusions que han permès comprovar si la hipòtesi plantejada, utilitzar el moviment i la dansa a l’aula ajuda a millorar el comportament dels infants més moguts, és certa. es
dc.description.abstract Children mainly appreciate doing activities in which they participate and get involved actively, ones that they can explore and the most important thing about them is movement. In these activities, the behaviour of children is not as problematic, because they like what they do, they feel motivated and, consequently, they are capable of achieving the aims of these proposals. Therefore, this final Primary Education Degree's dissertation has as a target to prove if the movement and dance can help the most active primary schoolchildren to improve their behaviour in the classrooms. The research was focused on the music classrooms at Espill and Oms i de Prat schools in Manresa. On the one hand, this research was performed out of: the ninety-six close observations of children displaying a particular behaviour in the classroom, two interviews with music teachers and a survey questionnaire provided to the ninety-six pupils who were the subjects of study. On the other hand, the results interpreted from the observed realities in the classrooms have been compared to the scientific evidence obtained through bibliographic research and, moreover, some doors have been left open to allow further research to be carried out in the future. Finally, we reached some conclusions which let us prove whether the hypothesis formulated, using movement and dancing in the classroom, helps the most active children to improve their behaviour, is true or not. es
dc.format application/pdf
dc.format.extent 102 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ es
dc.subject.other Educació primària es
dc.subject.other Dansa es
dc.title El moviment i la dansa com a eines per afavorir el comportament dels infants a l'aula es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics