DSpace Repository

Factors que influeixen l'adquisició de valors i actituds en l'Educació Física i l'esport: Comparativa d'un context escolar i l'extraescolar a Manresa

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Rodríguez Gallardo, Toni
dc.date.accessioned 2017-09-19T17:24:30Z
dc.date.available 2017-09-19T17:24:30Z
dc.date.created 2017-05
dc.date.issued 2017-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5127
dc.description Curs 2016-2017 es
dc.description Premi Sebastià Àlvarez al millor Treball de Final de Grau de la UVic en l'àmbit educatiu
dc.description.abstract L’objectiu de l’estudi és identificar i analitzar les pràctiques dutes a terme en el treball d’adquisició de valors i actituds positives d’un grup d’alumnes d’onze i dotze anys. La recerca té com a finalitat identificar aquelles metodologies i estratègies que utilitzen el docents i entrenadors per transmetre actituds en les activitats pràctiques. L’estudi identifica els factors interns (dins l’escola) i externs (fora de l’escola) que incideixen en la transmissió de valors i actituds del infants i analitza la relació de valors positius a través de les sessions d’Educació Física a l’escola Pare Algué i les activitats extraescolars en el club de futbol Centre d’Esports Manresa. Per dur a terme aquesta investigació, en primer lloc, s’ha fet recerca del marc teòric de referents bibliogràfics on estan englobats diversos factors relacionats amb l’adquisició de valors i actituds a partir de les metodologies i estratègies d’ensenyament i aprenentatge dels docents. Aquesta recerca m’ha permès treballar en la segona fase de la investigació, la part pràctica. S’han utilitzat diferents instruments d’investigació, dins d’un paradigma mixt positivista interpretatiu. L’observació sistemàtica planificada i les entrevistes en els diferents àmbits han estat els instruments utilitzats per a la recollida de dades. Per concloure dir que els factors més rellevants són per un costat la docent i l’entrenador, i per un altre la família i els mitjans de comunicació. es
dc.description.abstract The aim of the investigation is to identify and to analyze educational practices carried through with acquisition of values and positive attitudes work of a group of 11 and 12 years old students. The research pretends to identify those methodologies and strategies used by teachers and coaches in order to transmit attitudes in practical activities. The study identifies internal (inside the school) and external factors (outside the school) that influence in the transmission of children values and attitudes and analyses the relationship between positive values through Physical Education sessions that take place in Pare Algué School and after-school activities at the C.E Manresa football club. To carry out this research, first of all, it has been analyzed the theoretical framework of bibliographic referents, including several factors related to acquisition of values and attitudes parting from methodologies and strategies used by teachers in the teaching/learning process. These data has led to the second phase of the research, the practice. Different assessment tools have been used, within a mixed positivist and interpretative paradigm. Systematic and planned observation besides interviews in the different areas, have been the instruments used for data collection. The most relevant factors have been the teacher and the coach, on one side, and families and mass media on the other one. es
dc.format application/pdf
dc.format.extent 61 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Esports es
dc.subject.other Educació primària es
dc.title Factors que influeixen l'adquisició de valors i actituds en l'Educació Física i l'esport: Comparativa d'un context escolar i l'extraescolar a Manresa es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Browse

Statistics