Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament d'Economia i Empresa
dc.contributor.author Hitchen, Emma
dc.date.accessioned 2017-12-20T08:46:48Z
dc.date.available 2017-12-20T08:46:48Z
dc.date.created 2017-09-14
dc.date.issued 2017-09-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5288
dc.description.abstract Aquesta tesi se centra en l'ús de la innovació oberta a les PIME. La innovació oberta explica com petites empreses amb menys recursos poden competir amb èxit contra empreses més grans. Aquest treball comença amb una revisió de la literatura, que analitza una dècada d'investigació sobre el tema, i proporciona un marc per categoritzar les barreres a la innovació oberta ens les PIME. Les barreres més freqüents s’originen dins l'empresa, a nivell organitzatiu i cultural. La següent part és un estudi quantitatiu sobre l'ús de la propietat intel·lectual, és a dir, patents, dissenys industrials, marques registrades i drets d'autor, a les PIME. Un resultat clau és que les pimes no es beneficien de la PI de la mateixa manera que les empreses grans, i que es beneficien dels drets de PI de diferents maneres, depenent de la mida i els drets de PI corresponents. La part final d'aquesta tesi comprèn un estudi qualitatiu de l'ús combinat dels mitjans de comunicació social i la innovació oberta a les PIME. es
dc.description.abstract This thesis focuses on the use of open innovation in SMEs. Open innovation helps to explain how small firms with fewer resources are able to successfully compete against larger firms. This work begins with a literature review, which analyses a decade of research into the topic, and provides a framework to categorise the barriers to open innovation in SMEs. The most frequent barriers found originate within the firm, at an organisational and cultural level. Following this is a quantitative study into the use of IPR, namely patents, industrial designs, trademarks and copyrights, in SMEs. A key result is that SMEs do not benefit from IP in the same way as large firms, and that they profit from IPR in different ways, depending on the size and corresponding IPR. The final part of this thesis comprises a qualitative study of the combined use of social media and open innovation in SMEs. es
dc.format application/pdf
dc.format.extent 125 p. es
dc.language.iso eng es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Empreses petites i mitjanes es
dc.subject.other Drets d'autor es
dc.subject.other Patents es
dc.subject.other Marques de fàbrica es
dc.subject.other Disseny industrial es
dc.subject.other Mitjans de comunicació social es
dc.subject.other Web 2.0 es
dc.subject.other Xarxes socials es
dc.subject.other Innovacions tecnològiques es
dc.title Open Innovation in SMEs es
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es
dc.contributor.director Nylund, Petra A.
dc.contributor.director Garcia Domingo, Josep Lluís

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Browse

Statistics