DSpace Repository

How can teachers enhance reading to english language learners

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Font i Barniol, Mireia
dc.date.accessioned 2018-12-10T18:45:38Z
dc.date.available 2018-12-10T18:45:38Z
dc.date.created 2018-05
dc.date.issued 2018-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5593
dc.description Curs 2017-2018
dc.description.abstract Language acquisition and literacy development can be achieved by reading. Engaging young learners to learn English through stories provides them a meaningful context, it is an enjoyable and fun way to learn the language, and it has benefits in their emotional and behavioural learning. Therefore, this study analyses how teachers enhance reading in English language learning in Preschool Education. It was carried out in a Danish international school in Aarhus, Denmark. The interpretative case study relies on naturalistic methods, in which it is based on three different tools: interviews, observation (data will be gathered by observing behaviour, characteristics of each child, and so on), and reviewing existing documents and analysis of texts, such as the educational project or different educational programmes. Through these methods I would be able to recognise the methodology used to teach reading in Infant Education and to discover how teachers enhance reading in English. The results of this study are presented in this thesis. es
dc.description.abstract L’adquisició del llenguatge i el desenvolupament de l’alfabetització es poden aconseguir llegint. Involucrar els joves estudiants per aprendre anglès a través de les històries els proporciona un context significatiu, és una forma divertida i agradable d’aprendre la llengua i té beneficis en el seu aprenentatge tant emocional com conductual. Per tant, aquest estudi analitza com els mestres milloren la lectura en l’aprenentatge de la llengua a l’educació infantil. Es va dur a terme en una escola internacional danesa a Aarhus, Dinamarca. Es tracta d’un estudi de casos interpretatiu, que es basa en mètodes naturalistes, utilitzant tres eines diferents: entrevistes, observació (es recopilen les dades observant el comportament dels infants, les característiques de cada nen i nena, etc), i revisant els documents existents i l’anàlisi de textos, com ara el projecte educatiu o els diferents programes educatius. A través d’aquests mètodes es reconeix la metodologia emprada per ensenyar la lectura als infants, i es descobreix com els mestres milloren la lectura en la llengua anglesa. Els resultats d’aquest estudi es presenten en aquesta tesi. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 54 p. es
dc.language.iso eng es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Infants -- Llibres i lectura es
dc.subject.other Anglès -- Ensenyament es
dc.subject.other Educació infantil es
dc.subject.other Educació primària es
dc.title How can teachers enhance reading to english language learners es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Browse

Statistics