DSpace Repository

Factors de risc implicats en el desenvolupament i el manteniment de l’anorèxia i la bulimia nervioses : recerca bibliogràfica i estudi de cas des d’una perspectiva fenomenològica

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Jó Filbà, Esther
dc.date.accessioned 2018-12-20T16:13:08Z
dc.date.available 2018-12-20T16:13:08Z
dc.date.created 2018-05
dc.date.issued 2018-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5621
dc.description Curs 2017-2018 es
dc.description.abstract L’estudi neix amb l’objectiu general d’actualitzar les guies de protocols d’intervenció psicològica de l’AN i la BN. A més, compta amb una sèrie d’objectius específics, tals com identificar els principals factors de risc implicats en el desenvolupament i manteniment d’aquests trastorns, avaluar críticament el tractament psicològic rebut i identificar possibles propostes de millora en la intervenció psicològica. L’objectiu general es resoldrà mitjançant una recerca bibliogràfica i els específics mitjançant l’estudi de cas únic des d’una perspectiva fenomenològica. Els principals resultats de la recerca bibliogràfica mostren que els tractaments amb més evidència empírica són la teràpia TCC i la TBF, tot i que encara queda camí per establir un protocol específic pel tractament dels TCA. Els resultats de l’estudi de cas, més extensos, poden consultar-se al seu corresponent apartat i als annexos. es
dc.description.abstract This study was born with the general objective of updating the protocol guides of the psychological intervention of AN and BN. In addition, it has different specific objectives, such as identifying the main risk factors involved in the development and maintenance of these disorders, critically evaluating the psychological treatment received and identifying possible proposals in order to improve the psychological intervention. The general objective will be solved by using a bibliographic research, and the specific ones through the study of a unique case from a phenomenological perspective. The main results of the bibliographic research show that the most empirically proven treatments are CBT and FBT, although there is still a long way to establish a specific protocol for the treatment of ED. The results of the case study, more extensive, can be consulted in the corresponding section. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 63 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Trastorns de la conducta alimentària es
dc.subject.other Anorèxia nerviosa es
dc.subject.other Bulímia es
dc.title Factors de risc implicats en el desenvolupament i el manteniment de l’anorèxia i la bulimia nervioses : recerca bibliogràfica i estudi de cas des d’una perspectiva fenomenològica es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Browse

Statistics