DSpace Repository

La importància dels tipus d'agrupaments en Educació Física Secundària per fomentar la integració i la igualtat de l'alumnat

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
dc.contributor.author Bobi i Gibert, Joan
dc.date.accessioned 2019-02-08T11:36:23Z
dc.date.available 2019-02-08T11:36:23Z
dc.date.created 2018-06
dc.date.issued 2018-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5679
dc.description Curs 2017-2018 es
dc.description.abstract En aquest treball s’exposa una proposta que es concreta en una unitat didàctica de Futbol Sala a 3r d’ESO. La proposta es basa en l’ús de grups heterogenis i en la implicació de l’alumnat en la proposta curricular de les sessions. El propòsit de l’estudi és avaluar el grau de consecució d’objectius d’igualtat que es treballen mitjançant la Unitat Didàctica. Prèviament, s’ha estudiat quines relacions estableixen les investigacions entre la utilització dels agrupaments en Educació Física y la consecució de objectius d’igualtat. Com a eines d’investigació s’utilitzen la entrevista, el registre anecdòtic i les produccions de l’alumnat amb la seva autoavaluació. Els resultats mostren que els grups heterogenis constitueixen un recurs per avançar cap el desenvolupament d’actituds d’equitat i que l’heterogeneïtat ha de ser considerada globalment (gènere, procedència ètnica i social, desenvolupament d’habilitats motrius) per a promoure la igualtat en Educació Física. es
dc.description.abstract This final project deals with setting up a didactical unit of indoor soccer in 3rd ESO. The proposal of this project is to use heterogeneous groups of students and the participation of the students in the curricular sessions. The purpose of the study is to evaluate the degree of achievement of equality objectives which are achieved through the didactical unit. Previously, the relationship between the investigation of the use of groupings in Physical Education and the achievement of equality objectives was examined. In order to carry out this research, an interview was conducted. Further, the anecdotal record and the productions of the students with their self-evaluation were investigated on. The results show that heterogeneous groups are a resource to advance towards the development of equity attitudes and that heterogeneity must be considered globally (gender, ethnic and social origin, development of motor skills) to promote equality in Physical Education. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 76 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ es
dc.subject.other Igualtat entre els sexes es
dc.subject.other Educació física -- Ensenyament es
dc.subject.other Educació Secundària es
dc.title La importància dels tipus d'agrupaments en Educació Física Secundària per fomentar la integració i la igualtat de l'alumnat es
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis es
dc.description.version Director/a: Eduard Comerma Torras
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics