DSpace Repository

L’avaluació competencial de l’autonomia en el Treball per Racons

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Màster Universitari en Millora dels Ensenyaments de l’Educació Infantil i Primària
dc.contributor.author Vilella i Casellas, Montse
dc.date.accessioned 2019-10-02T16:52:36Z
dc.date.available 2019-10-02T16:52:36Z
dc.date.created 2019-09
dc.date.issued 2019-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5965
dc.description Curs 2018-2019 es
dc.description.abstract En un moment de nous reptes que requereixen grans canvis en el món educatiu i partint del marc d’un currículum competencial, aquest article reflexiona sobre la importància de donar una funció especialment reguladora i un caràcter inclusiu a l’avaluació, més enllà de la funció qualificadora que se li ha donat tradicionalment. També apunta la necessitat que aquesta sigui compartida, entre mestres i alumnes, així com entre mestres. Igualment, parla de la importància que els infants siguin els protagonistes i actors principals d’aquesta avaluació, per tal que sigui eina d’aprenentatge, així com els permeti continuar aprenent de forma autònoma en la seva vida adulta. Finalment, mostra un possible camí pel canvi a les escoles que volen millorar els seus processos d’avaluació cap una lògica més competencial, a través d’un projecte de millora portat a terme per l’equip de mestres d’educació infantil de la ZER Baix Berguedà durant el curs 2018-2019. es
dc.description.abstract In a moment of new challenges that require major changes in the educational world and, starting from the framework of a competency curriculum, this article reflects on the importance of giving a particularly regulatory function and a character inclusive of evaluation, beyond the qualifying function that has been traditionally given. It also points to the need for it to be shared, between teachers and students, as well as between teachers. Likewise, it talks about importance that children are the main actors in this assessment, so that it is a learning tool and allows them to continue learning autonomously in their adult lives. Finally, it shows a possible path for change in schools that want to improve their evaluation processes towards a more competent logic, based on the improvement project carried out by the ZER Baix Berguedà children's education team of teachers during the course 2018-2019. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 21 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Autonomia es
dc.subject.other Autonomia de l'alumne es
dc.subject.other Educació inclusiva es
dc.subject.other Racons (Ensenyament) es
dc.subject.other Avaluació es
dc.subject.other Educació infantil es
dc.title L’avaluació competencial de l’autonomia en el Treball per Racons es
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics