Repositorio Dspace

Elaboració d'una eina per a la prevenció de ferides en persones amb peu diabètic mitjançant l'anàlisi de diferències de temperatura en els peus

Texto completo de este documento