DSpace Repository

Perceptions and beliefs about CLIL and its implementation: a case study with 5th and 6th graders in Catalan and Finnish schools

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Hernández López, Pau
dc.date.accessioned 2019-12-02T19:08:08Z
dc.date.available 2019-12-02T19:08:08Z
dc.date.created 2019-05-17
dc.date.issued 2019-05-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6067
dc.description Curs 2018-2019 es
dc.description.abstract In the last ten years, CLIL programmes have experienced a growth in the belief that it is a good methodology to increase and improve students’ foreign language proficiency. Many authors have written and discussed about their efficacy but not much is known about the children’s and teachers points of view about this approach. That is why this paper explores teachers’ and children’s perceptions and beliefs about CLIL and its implementation in Catalonia and in Finland, through a case study in which 310 children have filled a survey and 7 teachers have been interviewed. Results show that the number of years each school has been implementing the project is determinant and influences both children and teachers, getting more positive answers from those who have been exposed to CLIL for a longer period of time. Each CLIL project is different and so is its implementation, so they can be compared but not devalued or judged because they are all valid. However, the results seem to indicate that the most important thing is to conduct a planned and clear project adapted to the children’s needs, although perhaps not everybody is ready to carry it out as it is really challenging and demanding. es
dc.description.abstract En els últims deu anys, els programes AICLE han experimentat un increment en la creença que són una bona metodologia per augmentar i millorar la competència dels/les estudiants en els idiomes estrangers. Molts autors han escrit i analitzat la seva eficàcia, però no s’ha fet tanta referència als punts de vista que tenen els infants i les mestres que la duen a terme. Per aquest motiu, aquest article explora les percepcions i creences de les mestres i els infants pel que fa a l’AICLE i la seva implementació a Catalunya i a Finlàndia, mitjançant un estudi de cas en què 310 infants han omplert una enquesta i 7 mestres han estat entrevistades. Els resultats mostren que els anys que les escoles porten implementant el projecte són determinants i influeixen tant als infants com a les mestres, obtenint unes respostes més positives per part d’aquelles que porten fent AICLE durant més anys. Cada projecte AICLE és diferent i també ho és la seva implementació, així que es poden comparar però no desvalorar o jutjar perquè tots són vàlids. Tot i així, els resultats semblen indicar que el fet més important és dur a terme un projecte clar, programat, i adaptat a les necessitats dels infants, tot i que potser no tothom està preparar per dur-lo a terme, ja que és força exigent. es
dc.description.abstract En los últimos diez años, los programas AICLE han experimentado un incremento en la creencia que son una buena metodología para aumentar y mejorar la competencia de los/las estudiantes en los idiomas extranjeros. Muchos autores han escrito y analizado su eficacia, pero no se ha hecho tanta referencia a los puntos de vista que tienen los niños/as y las maestras que la implementan. Por este motivo, este artículo explora las percepciones y creencias de las maestras y los niños/as en torno al AICLE y su implementación en Cataluña y Finlandia, mediante un estudio de caso donde 310 niños/as han rellenado una encuesta y 7 maestras han sido entrevistadas. Los resultados muestran que los años que las escuelas llevan implementando el proyecto son determinantes e influyen tanto a los niños/as como a las maestras, obteniendo unas respuestas más positivas por parte de esas que llevan desarrollando el AICLE durante más años. Cada proyecto AICLE es diferente y también lo es su implementación, así que se pueden comparar pero no desvalorizar o juzgar porque todos son válidos. No obstante, los resultados parecen indicar que el hecho más importante es llevar a cabo un proyecto claro, programado, y adaptado a las necesidades de los niños/as, aunque quizás no todo el mundo está preparado para llevarlo a cabo, ya que es bastante exigente. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 31 p. es
dc.language.iso eng es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Anglès en l'enseyament es
dc.subject.other Mestres es
dc.title Perceptions and beliefs about CLIL and its implementation: a case study with 5th and 6th graders in Catalan and Finnish schools es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Browse

Statistics