DSpace Repository

Efectivitat del ciclisme de carretera en la prevenció de la degeneració dels discos intervertebrals a curt i llarg termini

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
dc.contributor.author Garcia, Maxime
dc.date.accessioned 2020-11-19T08:52:20Z
dc.date.available 2020-11-19T08:52:20Z
dc.date.created 2020-05
dc.date.issued 2020-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6333
dc.description Curs 2019-2020 es
dc.description.abstract Antecedents : La degeneració dels discos intervertebrals és una patologia comuna de la columna vertebral. Aquesta afectació dels paràmetres de qualitat del disc intervertebral (estructura, alçada, hidratació, composició interna i funcionalitat) està present en el 90% de la població de més de 50 anys (Teraguchi M., 2014) i pot tenir conseqüències greus sobre la qualitat de vida. En els últims anys, estudis científics han demostrat que l’activitat física regular pot tenir un efecte positiu a curt termini sobre la qualitat dels discos intervertebrals. De la mateixa manera, malgrat l’alta prevalença de dolor lumbar detectada en ciclistes, el ciclisme regular hauria demostrat resultats interessants en quant a la qualitat dels discos intervertebrals d’atletes en aquest esport. Objectius : L’objectiu d’aquest estudi es demostrar l’eficacitat d’incloure el ciclisme de carretera en un programa de fisioteràpia dirigit a mantener els paràmetres de qualitat del disc intervertebral i prevenir la degeneració d’aquestes estructures a curt i llarg termini. A més, aquest estudi té com a objectiu demostrar que un posicionament òptim a la bicicleta pugui reduir la prevalença de dolor lumbar induït pel ciclisme de carretera. Metodologia : El estudi realitzat es un assaig clínic aleatoritzat i controlat, en el qual 394 pacients es divideixen en dos grups: el grup control (n=197), que rep un programa de fisioteràpia preventiva tradicional, destinat a preservar la qualitat dels discos intervertebrals, i un grup experimental (n=197) que, a més de rebre un programa de fisioteràpia preventiva tradicional, practica ciclisme de carretera, amb un volum superior a 150 quilòmetres per setmana. Els participants seran seguits durant dos anys, durant els quals s’avaluarà l’alçada, la hidratació i el coeficient de difusió intra-disc del disc intervertebral L5-S1, així com la potencial presència de dolor durant la pràctica del ciclisme de carretera. Les dades anatòmiques i fisiològiques s’obtindran per ressonància magnètica nuclear i les dades relatives a la pràctica esportiva s’avaluaran mitjançant qüestionaris. Les variables d’estudi s’avaluaran el primer dia, al primer mes, als 6 mesos, als 12 mesos i als 24 mesos després de la primera mesura. Limitacions de l’estudi : A causa de que l'estudi és a llarg termini, pot ocórrer una possible pèrdua de seguiment. A més, el cost del estudi pot ser significatiu perquè està controlat per ressonància magnètica nuclear, una tècnica de diagnòstic costosa. es
dc.description.abstract Background: Degenerative disc disease is a common pathology of the spine. This affectation of the quality parameters of the intervertebral disc (structure, height, hydration, internal composition and functionality) is present in 90% of the population over 50 years of age (Teraguchi M., 2014) and can have serious consequences on the quality of life. During last years, scientific studies have shown that regular physical activity can have a positive short-term effect on the quality of intervertebral discs. In the same way, despite the high prevalence of lumbar pain detected in cyclists, regular cycling would have shown interesting results in terms of the quality of intervertebral discs of athletes in this sport. Objectives: The objective of this study is to demonstrate the effectiveness of including road cycling in a physiotherapy program aimed at maintaining the quality parameters of the intervertebral disc and preventing the degeneration of these structures in the short and long term. In addition, this study aims to demonstrate that optimal bike positioning (or bikefitting) can reduce the prevalence of low-back pain induced by road cycling. Methodology: The study carried out is a randomized controlled trial, in which 394 patients are divided into two groups: the control group (n = 197), which receives a program of traditional preventive physiotherapy, designed to preserve the quality of the intervertebral discs, and an experimental group (n = 197) that, in addition to receiving a traditional preventative physiotherapy program, practices road cycling, with a volume superior to 150 kilometers per week. The participants will be followed during two years, during which the height, hydration and coefficient of intra-disc diffusion of L5-S1 intervertebral disc will be evaluated, as well as the potential presence of pain during the practice of road cycling. The anatomical and physiological data will be obtained by nuclear magnetic resonance and the data related to the sport practice will be evaluated through questionnaires. The study variables will be evaluated on the first day, after the first month, at 6 months, at 12 months and at 24 months after the first measure. Limitations of the study: Due to the long-term study, a possible loss of follow-up may occur. Moreover, the cost of the study can be significant because it is controlled by nuclear magnetic resonance, an expensive diagnostic technique. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 69 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Ciclisme es
dc.subject.other Ferides i lesions -- Prevenció es
dc.subject.other Disc intervertebral es
dc.title Efectivitat del ciclisme de carretera en la prevenció de la degeneració dels discos intervertebrals a curt i llarg termini es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Browse

Statistics