DSpace Repository

Optimising the environmental sustainability of the dairy industry

Show simple item record

dc.contributor Centre Tecnològic BETA
dc.contributor.author Egas Galarza, Daniel Francisco
dc.date.accessioned 2021-02-05T10:36:00Z
dc.date.available 2021-02-05T10:36:00Z
dc.date.created 2021-01-22
dc.date.issued 2021-01-22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6541
dc.description Programa de Doctorat: Ciències Experimentals i Tecnologies es
dc.description.abstract Els resultats d'aquesta tesi van demostrar que és possible una avaluació i millora ambiental constant dels sistemes lactis mitjançant l'ús d'eines especialitzades com CalcPEFDairy, auditories energètiques i indicadors d'economia circular; i que junts són capaços d'identificar i proposar mesures de millora d'alt impacte. Els resultats també demostren la viabilitat de comunicar adequadament els resultats mediambientals obtinguts amb CalcPEFDairy com una estratègia de màrqueting. Ja que la qualitat i fiabilitat dels resultats obtinguts és tal que poden usar-se en un procés de verificació extern per obtenir una declaració ambiental i una Ecoetiqueta per a un producte lacti disponible al mercat. Aquestes credencials mediambientals verificades brinden als productors lactis la possibilitat real d'augmentar els seus guanys econòmics sense afectar la sostenibilitat ambiental del seu sistema productiu i productes. es
dc.description.abstract Los resultados de esta tesis demostraron que es posible una evaluación y mejora ambiental constante de los sistemas lácteos mediante el uso de herramientas especializadas como CalcPEFDairy, auditorías energéticas e indicadores de economía circular; y que juntos son capaces de identificar y proponer medidas de mejora de alto impacto. Los resultados también demuestran la viabilidad de comunicar adecuadamente los resultados medioambientales obtenidos con CalcPEFDairy como una estrategia de marketing. La calidad y confiabilidad de los resultados obtenidos de las herramientas implementadas en esta tesis es tal que pueden usarse en un proceso de verificación externo para obtener una declaración ambiental y una Ecoetiqueta para un producto lácteo disponible en el mercado. Estas credenciales medioambientales verificadas brindan a los productores lácteos la posibilidad real de aumentar sus ganancias económicas sin afectar la sostenibilidad ambiental de su sistema productivo y productos. es
dc.description.abstract This thesis results shows that a constant environmental assessment and improvement of dairy systems is possible through the use of specialised tools such as CalcPEFDairy, energy audits and circular economy indicators; which together are capable to identify and propose high impact improvement measures. The results demonstrate the feasibility of properly communicating the CalcPEFDairy environmental assessment outcomes as a marketing strategy since their quality and reliability is such that they can be used in an external verification process to obtain an environmental declaration and eco-label for a market available dairy product. This verified green credentials give dairy producers the real possibility of increasing their economic returns without affecting their system and products environmental sustainability. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 225 p. es
dc.language.iso eng es
dc.publisher Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Indústria lletera es
dc.subject.other Aigües residuals es
dc.subject.other Fems es
dc.subject.other Anàlisi del cicle de vida es
dc.title Optimising the environmental sustainability of the dairy industry es
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es
dc.contributor.director Colón Jordà, Joan
dc.contributor.director Ponsá Salas, Sergio

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics