Serveis Lingüístics

Recent Submissions

  • UAB. Servei de Llengües; UB. Serveis Lingüístics; UdG. Servei de Llengües Modernes; UdL. Institut de Llengües; UVic-UCC. Serveis Lingüístics (2021)
  • UAB. Servei de Llengües; UB. Serveis Lingüístics; UdG. Servei de Llengües Modernes; UdL. Institut de Llengües; UVic-UCC. Serveis Lingüístics (2021)
  • UAB. Servei de Llengües; UB. Serveis Lingüístics; UdG. Servei de Llengües Modernes; UdL. Institut de Llengües; UVic-UCC. Serveis Lingüístics (2021)
  • UAB. Servei de Llengües; UB. Serveis Lingüístics; UdG. Servei de Llengües Modernes; UdL. Institut de Llengües; UVic-UCC. Serveis Lingüístics (2021)
  • Generalitat de Catalunya (2011)
    Des de l’any 2009 la Generalitat de Catalunya avalua la qualitat lingüística de les pàgines web institucionals de les universitats públiques catalanes. Aquesta avaluació està lligada als indicadors variables per objectius, ...

View more