RIUVic: Recent submissions

  • Grup de Treball de Qualitat Lingüística de la Xarxa Vives (Xarxa Vuves d'Univesitats, 2020)
  • Grup de Treball de Qualitat Lingüística de la Xarxa Vives (Xarxa Vives d’Universitats, 2019)
    Aquesta guia recull un conjunt de criteris multilingües per redactar textos igualitaris en català, en castellà i en anglès, que permeten una visibilització equitativa entre homes i dones en la documentació de les ...
  • UAB. Servei de Llengües; UB. Serveis Lingüístics; UdG. Servei de Llengües Modernes; UdL. Institut de Llengües; Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Serveis Lingüístics (2021)
  • UAB. Servei de Llengües; UB. Serveis Lingüístics; UdG. Servei de Llengües Modernes; UdL. Institut de Llengües; Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Serveis Lingüístics (2021)
  • UAB. Servei de Llengües; UB. Serveis Lingüístics; UdG. Servei de Llengües Modernes; UdL. Institut de Llengües; Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Serveis Lingüístics (2020)

Search RIUVic

Browse