DSpace/Dipòsit Manakin

Aproximació al disseny de procediments i instruments per a la personalització de l'ensenyament a l'etapa primària des d'una perspectiva inclusiva

Registre simple

dc.contributor Universitat de Vic. Facultat d'Educació cat
dc.contributor.author Pedragosa i Xuclà, Olga
dc.date.accessioned 2006-05-15T10:14:37Z
dc.date.accessioned 2012-04-25T13:37:23Z
dc.date.available 2006-05-15T10:14:37Z
dc.date.available 2012-04-25T13:37:23Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/1722
dc.description.abstract Aquesta investigació centrada en els processos de personalització del currículum per a alumnes amb necessitats educatives especials, s'ha basat en dos objectius claus, per una banda ha definit un procediment pràctic per a l'elaboració de planificacions individualitzades per a aquests alumnes el qual s'ha anomenat, el procediment per cartes de personalització (Pedragosa, 2002) i per altra banda ha validat l'eficàcia que, des del punt de vista dels professionals en actiu-majoritàriament de l'etapa primària-, pot suposar aquest procediment per tal de realitzar les planificacions individualitzades dels alumnes des d'un enfocament més inclusiu. La concreció del procediment per cartes de personalització s'ha donat a partir de tres referents bàsics: en primer lloc s'ha definit tenint en compte la normativa vigent en l'actual marc educatiu; en segon lloc, en relació a les propostes de l'escola inclusiva i el disseny universal de l'aprenentatge i, finalment, en tercer lloc en relació a les aportacions de Ruix(1999). En relació al segon objectiu, basat en el procés de validació del model, es va realitzar paral·lelament a un procés de formació d'un seminari d'educació especial durant el curs 2003/2004. El procés de recollida d'informació va donar-se abans d'iniciar-se el curs a través d'un qüestionari, durant el curs a partir de l'elaboració d'un diaria de camp i després del curs, novament amb un qüestionari. Pel que fa als resultats extrets a partir d'aquest procés de recerca, es podria afirmar que el procediment per cartes de personalització esdevé una millora per a la pràctica dels professionals, en el sentit que es tracta d'una proposta clara, coherent i ordenada en relació al currículum actual i en relació als protocols i suports que s'ofereixen en el mateix procediment. No obstant i això, la recerca ha identificat un conjunt d'altres variables i condicionants que poden incidir directament a la eficàcia o no i a la utilitat o no d'aquesta eina envers la pràctica dels professionals des d'un punt de vista inclusiu. cat
dc.description.abstract The main objective of this research is to found a new process about the personalization's curriculum for pupils with especial educational needs. In this research there are two objectives: the first objective is to describe a procedure for to do the individual planning for this pupils. This procedure is called "Procediment per cartes de personalització" (Pedragosa 2002). The other objective is centered to validate this procedure for teachers who are in active service in primary's etapa and to check if it's a good process for to do the individual planning in an inclusive approach. The procedure's cobcretion is about three basic referents: In the first, we consult with the current regulations, in the second we incorporate the inclusion's approach and the fundamentals of universal learning design, and finally we consult Ruiz's (1999) provides. We obtain the information for the research until, during and after of the formation's course (in 2003/2004). We introduced two questionnaire (until and after of formation sessions) and we register all of the sessions with a parlimentary report. About the main research results we can to affirm that the procedure is a good option for the professional's practice. It's an organized, ordered and coherent design with our curriculum. But, in spite of, we can to probate that there some interesting variables which are to influence to the procedure's efficiency. eng
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.other Educació inclusiva
dc.subject.other Educació primària -- Metodologia
dc.title Aproximació al disseny de procediments i instruments per a la personalització de l'ensenyament a l'etapa primària des d'una perspectiva inclusiva en
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis cat
dc.description.version Director/a: Robert Ruiz i Bel, Pere Pujolàs i Maset
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Text complet d'aquest document

Registre simple

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Buscar al RIUVic


Cerca avançada

Llistar per

Estadístiques