DSpace Repository

Una universidad donde confluyen la educación, la investigación y la ciudadanía

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Facultat d'Educació
dc.contributor.author Simó i Algado, Salvador
dc.date.accessioned 2008-04-09T07:38:11Z
dc.date.accessioned 2012-04-25T13:37:24Z
dc.date.available 2008-04-09T07:38:11Z
dc.date.available 2012-04-25T13:37:24Z
dc.date.created 2008-01
dc.date.issued 2008-04-09T07:38:11Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/1734
dc.description.abstract El projecte de recerca s'ha basat en el projecte Miquel Martí i Pol, que ha consistit en la creació i manteniment d'un jardí dedicat a la memòria del poeta, amb persones en situació d'exclusió social (per motius de malaltia mental, immigració, pobresa) i estudiants de teràpia ocupacional de la Universitat de Vic, des d'una sinergia única entre la Universitat de Vic i institucions públiques, socials i empresarials. La recerca ve a cobrir la falta de coneixement sobre l'impacte terapèutic de la jardineria, com afirmava Sempik al 2003. Així mateix, genera coneixements sobre l'ocupació humana, la ciutadania, les comunitats inclusives, les aliances estratègiques i sobre noves praxis educatives en el marc del nou Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). El marc teòric s'ha basat en una visió transdisciplinària, des de l'educació, la filosofia, la psicologia, la sociologia, la teràpia ocupacional, la política, l'ecologia i l'antropologia. S'ha desenvolupat una recerca inspirada per la investigació acció participativa que ha aprofundit en el significat que ha tingut aquesta experiència per a les persones implicades en el procés de creació del jardí: les persones procedents de col•lectius en situació d'exclusió, els estudiants, així com els representants de les institucions públiques, socials, empresarials i la pròpia Universitat de Vic. Així es van desenvolupar una sèrie d'entrevistes a fons i formularis amb 5 jardiners; 2 estudiants; la Consellera d'Acció Social de l'Ajuntament de Vic; el Conseller d'Acció Social del Consell Comarcal d'Osona; el President de Caritas; la terapeuta ocupacional de la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona; la Rectora de la Universitat de Vic; la Directora de l'EUCS i el President del Rotary Club. Els temes que han sorgit en la recerca són: La construcció de l'ocupació significativa; la jardineria com a font de benestar; un espai de bellesa; la dignitat de la ciutadania; la creació de comunitats inclusives; una Universitat al servei de la Humanitat: noves praxis educatives; l'art de les aliances estratègiques i de les sinergies. Els coneixements generats tenen relació amb els estudis de teràpia ocupacional, així com per a educació social, infermeria, psicologia i ciències ambientals. A més a més són una aposta per al desenvolupament de noves praxis educatives en el nou EEES. El treball ha estat qualificat com a excel•lent per unanimitat del tribunal. cat
dc.description.abstract El proyecto de investigación se ha basado en el proyecto Miquel Martí i Pol, que ha consistido en la creación y mantenimiento de un jardín dedicado a la memoria del poeta, con personas en situación de exclusión social (por motivos de enfermedad mental, inmigración, pobreza) y estudiantes de terapia ocupacional de la Universitat de Vic, desde una sinergia única entre la Universitat de Vic e instituciones públicas, sociales y empresariales. La investigación viene a cubrir la falta de conocimiento sobre el impacto terapéutico de la jardinería, como afirmaba Sempik en 2003. Asimismo genera conocimientos sobre la ocupación humana, la ciudadanía, las comunidades inclusivas, las alianzas estratégicas y sobre nuevas praxis educativas en el marco del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). El marco teórico se ha basado en una visión trans-disciplinar, desde la educación, la filosofía, la psicología, la sociología, la terapia ocupacional, la política, la ecología y la antropología. Se ha desarrollado una investigación inspirada por la investigación acción participativa que ha profundizado en el significado que ha tenido esta experiencia para las personas implicadas en el proceso de creación del jardín: las personas procedentes de colectivos en situación de exclusión, los estudiantes, así como los representantes de las instituciones públicas, sociales, empresariales y la propia Universitat de Vic. Así se desarrollaron una serie de entrevistas en profundidad y formularios con 5 jardineros; 2 estudiantes; la Consejera de Acción Social del Ajuntament de Vic; el Consejero de Acción Social del Consell Comarcal d’Osona; el Presidente de Caritas; la terapeuta ocupacional de la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona; la Rectora de la Universitat de Vic; la Directora de la EUCS y el Presidente de Rotary. Los temas que han surgido en la investigación son: La construcción de la ocupación significativa; la jardinería como fuente de bienestar; un espacio de belleza; la dignidad de la ciudadanía; la creación de comunidades inclusivas; una Universidad al servicio de la Humanidad: nuevas praxis educativas; el arte de las alianzas estratégicas y de las sinergias. Los conocimientos generados tienen relación con los estudios de terapia ocupacional, así como para los de educación social, enfermería, psicología y ciencias ambientales. Además son una apuesta para el desarrollo de nuevas praxis educativas en el nuevo EEES. El trabajo ha sido calificado como sobresaliente por unanimidad del tribunal. cat
dc.description.abstract This research has been based on the project Miquel Martí i Pol, which has consisted on the creation and maintenance of a garden dedicated to the memory of the poet, with socially excluded clients (for mental illness, immigration or poverty reasons) and students of occupational therapy from the Universitat de Vic. The project has been a unique partnership between Universitat de Vic and public, social and economic institutions. There was a lack of knowledge about the therapeutic impact of gardening, as Sempik et al. stated in 2003. This research generates knowledge about human occupation, citizenship, inclusive communities, partnerships and new educational praxis in the framework of the new European Space of Higher Education. The theoretical frame was based on a trans-disciplinary vision, from the fields of education, philosophy, psychology, sociology, occupational therapy, politics, ecology and anthropology. The research was inspired by participatory action research, and has studied in depth the meaning that this experience has had for the people involved in the process of creating the garden: the people coming from groups in situation of exclusion, the students, as well as the representatives of the public, social and economic institutions and Universitat de Vic. A series of in-depth interviews were completed by 5 gardeners; 2 students; the officer Responsible for Social Action from Vic City Council; the officer Responsible for Social Action from Osona Local Government; the President of Caritas; the occupational therapist of Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona; the Rector of Universitat de Vic; the Director of the Health Sciences University School and the President of Rotary. The topics that have arisen in the research are: the construction of meaningful occupation; gardening as source of well-being; a space of beauty; dignity of citizenship; creation of inclusive communities; a University at Humanity’s service: new educational praxis; the art of partnership. The knowledge generated has connections with the studies of occupational therapy, as well as social education, social work, infirmary, psychology and environmental sciences. The resulting work received unanimous outstanding merit marks from the assessing panel. cat
dc.format application/pdf
dc.format.extent 263 p. ca
dc.language.iso spa ca
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.other Terapia ocupacional -- Ensenyament universitari
dc.subject.other Jardins -- Ús terapèutic
dc.title Una universidad donde confluyen la educación, la investigación y la ciudadanía ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.description.version Director/a: Isabel Carrillo
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics