DSpace Repository

Planificació general a l'aula inclusiva. El cas del Solsonès

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Facultat d'Educació
dc.contributor.author Padrós Tuneu, Núria
dc.date.accessioned 2011-02-01T10:23:47Z
dc.date.accessioned 2012-04-25T13:37:25Z
dc.date.available 2011-02-01T10:23:47Z
dc.date.available 2012-04-25T13:37:25Z
dc.date.created 2010-12
dc.date.issued 2011-02-01T10:23:47Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/1743
dc.description.abstract El present treball de recerca es centra en l’estudi de la programació general de l’aula en entorns inclusius. Concretament, s’ha dut a terme un estudi de cas a la comarca del Solsonès ja que les característiques demogràfiques i educatives d’aquesta comarca han facilitat la inclusió escolar de tot l’alumnat amb discapacitat a l’aula ordinària. Els principals objectius de la investigació són descriure les pràctiques de planificació general del professorat de la comarca del Solsonès que ha atès a alumnat amb necessitats educatives especials i conèixer els aspectes relacionats amb la programació didàctica que es poden millorar a partir de processos de formació permanent i assessorament. L’anàlisi de la informació recollida a través de qüestionaris realitzats al professorat del Solsonès i un grup de discussió als professionals dels serveis externs, ens ha permès conèixer les pràctiques de planificació del professorat del Solsonès i fins a quin punt són similars a bones pràctiques, com l’Ensenyament Multinivell o el Disseny Universal de l’Aprenentatge, desenvolupades en altres contextos; així com, quins són els principals problemes i dificultats amb què es troben els i les professionals a l’hora de dur a terme les programacions a l’aula. cat
dc.description.abstract This research focuses on the study of curriculum design in an inclusive learning environment. Specifically, a case study has been conducted in the Solsonès. The educational and demographic characteristics of this region have facilitated the inclusion of the students with disabilities in regular classrooms. The research main objectives are to describe the planning practices of teachers who had experience with children with special educational needs and to know the aspects which can be improved trough training. The information analysis has enabled the understanding of the planning practices of teachers and to compare these practices with Multilevel Instruction or Universal Design for Learning (best practices developed in other contexts). Moreover, has enabled the knowledge of the main teacher’s problems and their difficulties about planning practices. cat
dc.format application/pdf
dc.format.extent 186 p.
dc.language.iso cat
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.other Educació inclusiva
dc.subject.other Necessitats educatives especials
dc.title Planificació general a l'aula inclusiva. El cas del Solsonès
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.description.version Director/a: Robert Ruiz Bel
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics