DSpace Repository

La presa de consciència de les actituds a l'educació física en la formació inicial de mestres de primària

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Facultat d'Educació
dc.contributor.author Torres Cladera, Gemma
dc.date.accessioned 2011-02-16T13:13:03Z
dc.date.accessioned 2012-04-25T13:37:25Z
dc.date.available 2011-02-16T13:13:03Z
dc.date.available 2012-04-25T13:37:25Z
dc.date.created 2010-02
dc.date.issued 2011-02-16T13:13:03Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/1744
dc.description.abstract Aquest treball és el resultat d’un procés de reflexió al voltant de les actituds dins la Formació Inicial de mestres de primària d’Educació física. Es tracta, d’una primera aproximació d’anàlisi i interpretació sobre la presa de consciència d’actituds que fan els estudiants en la pràctica de l’Educació física. Les preguntes que em plantejo en aquesta recerca són el resultat de les dues parts que configura aquest treball. La primera pregunta, es centra en el marc teòric de l’estudi, donant resposta a les relacions que s’estableixen entre l’educació física i l’educació en valors en el currículum de primària d’Educació física i en la Formació Inicial de mestres. La segona pregunta, pretén donar resposta a la proposta pràctica i així, esbrinar el paper del joc motor en el treball educatiu de les actituds en la Formació Inicial de mestres de primària. Els aspectes teòrics que estudio analitzen la relació que s’estableix entre l’Educació física i les actituds dins el marc educatiu de la Formació Inicial de mestres de primària. I serà, a partir de la proposta pràctica quan el joc motor esdevindrà element d’aproximació en la presa de consciència d’actituds En el context de la Facultat d’Educació de la Universitat de Vic, i en l’assignatura d’Educació física i la seva Didàctica de 2n curs, els estudiants de mestres de primària d’Educació física són protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge. Tenen la possibilitat d’experimentar el paper de mestres, a partir de la posada en pràctica d’un joc motor. A partir d’aquesta pràctica, he volgut conèixer quins són els components de la pràctica que possibiliten la presa de consciència de les actituds presents a les sessions de classe per promoure l’educació en valors. Els instruments utilitzats, en la realització d’aquest treball, són un qüestionari elaborat a partir d’una selecció i justificació de continguts actitudinals, i l’observació d’una fitxa sessió després de la pràctica. El treball de recerca se situa en un paradigma interpretatiu i pràctic. Es planteja comprendre la importància que té, en les sessions de classe d’educació física, el desenvolupament de processos d’acció i de reflexió en la formació inicial dels mestres de primària i així examinar i perfeccionar futures intervencions pràctiques, tant del professorat com dels estudiants de mestre. cat
dc.description.abstract This study is the result of a reflection process around the attitudes in the Initial Formation of Physical Education Primary teachers.It is a first analysis and interpretation approach about becoming aware of the attitudes that the students have concerning the Physical Education practice. The issues I raise in this research are the result of the two parts that shape this study.The first issue is focused on the theoretical framework of the study, explaining the relationships established between the Physical Education and the teaching of values in the syllabus of Physical Education in Primary and in the Initial Formation of teachers. The second issue intends to answer the practical proposal and thus find out the role of the motor game in the educational work of the attitudes in the Initial Formation of Primary teachers. The theoretical aspects I study analyse the relationship established between the Physical Education and the attitudes within the educational framework of the Initial Formation of Primary teachers.It will be from the practical proposal when the motor game will become an element of approach for becoming aware of the attitudes. In the context of the Education Faculty at the University of Vic and in the Physical Education and its Didactics 2nd year subject, the students are the main figures of their own learning process. They have the possibility of experiencing the teacher role putting the motor game into practice.Based on this practice I have wanted to know which components make students become aware of the attitudes present in class to promote values education.The tools used in this study are a question paper made from a selection and justification of attitude contents and a session record card which includes a remark section after the practice. The research study is placed in an interpretative and practical paradigm. Its aim is to understand the importance of the development of action and reflection processes in Physical Education class for the Primary teachers.This allows to examine and improve future practical interventions both from the professors and the students. cat
dc.format application/pdf
dc.format.extent 170 p. ca
dc.language.iso cat ca
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/es
dc.subject.other Educació física -- Educació primària
dc.subject.other Educació en valors
dc.subject.other Mestres -- Formació
dc.title La presa de consciència de les actituds a l'educació física en la formació inicial de mestres de primària ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.description.version Director/a: Núria Simó
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics