DSpace Repository

Grau en Enginyeria Mecatrònica

Grau en Enginyeria Mecatrònica

 

Recent Submissions

 • Villamor Orra, Aleix (01-2021)
  En l’actualitat, les mascotes desenvolupen un paper cada cop més rellevant en la vida diària de la nostra societat, esdevenint indispensables en moltes unitats familiars. Problemes derivats de la falta de temps per a ...
 • Allué Orriols, Òscar (06-06-2020)
  En el present treball es descriu els passos per implementar un sistema de control LQR en un Arduino DUE, que controlarà un sistema de Ball on Plate (Bola sobre Plataforma). La planta en la qual s’implementa el sistema ...
 • Borborema Rodrigues, Matheus Felipe (04-06-2020)
  L’objectiu d’aquest Treball de Fi de Grau és realitzar el disseny d’un tribòmetre Pin-on-Disk, mecànic i teòric, i posteriorment procedir al seu muntatge. Per obtenir un disseny òptim abans s’ha realitzat una recerca sobre ...
 • Masnou Cruxens, Marc (07-06-2020)
  Les càmeres de fotografia son eines per capturar moments amb una resolució cada any superior. L’evolució d’aquests dispositius fa que s’eliminin les imperfeccions de generacions anteriors fent que les imatges i vídeos ...
 • Rubia Estruch, Javier (08-06-2020)
  Bring a robot into ROS environment could be something difficult, but the idea that have some hardware and software so well integrated that can be even simulated with the help of some tools that ROS provides is really ...

View more