DSpace Repository

Anàlisi del coneixement, de l'actitud i de l'ús que fan els cuidadors informals dels malalts d' Alzheimer en el domicili, de les contencions mecàniques i farmacològiques

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
dc.contributor.author Deutú Colom, Maragda
dc.date.accessioned 2013-09-03T18:18:11Z
dc.date.available 2013-09-03T18:18:11Z
dc.date.created 2013-05
dc.date.issued 2013-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/2333
dc.description Curs 2012-2013
dc.description.abstract L’objectiu d’aquest estudi consisteix en saber quins coneixements posseeixen, quines actituds i quin ús fan els cuidadors informals de persones diagnosticades d’Alzheimer en el domicili, de les contencions mecàniques i farmacològiques. Aquest projecte es tracta d’un disseny exploratori, descriptiu i transversal. Per a realitzar-lo es prendrà com a mostra a cuidadors principals informals, que tinguin al seu càrrec persones diagnosticades d’Alzheimer que siguin usuàries de l’atenció primària dels serveis sanitaris públics, de la província de Barcelona. L’estudi integrarà dues fases: la primera consistirà en realitzar una prova pilot a un nombre reduït de persones que servirà per avaluar i perfeccionar l’eina de la recollida de dades (els instruments a emprar seran una enquesta d’elaboració pròpia i entrevistes) i la segona consistirà en efectuar la recollida de dades a partir de l’enquesta modificada i validada en la fase anterior. En la fase pilot es realitzarà l’anàlisi de les dades a través de la tècnica coneguda com <<Anàlisi del contingut>> i en la fase següent, s’utilitzarà el paquet estadístic SPSS versió 21.0.0. ca_ES
dc.description.abstract The aim of this study is to find out what kind of knowledge, which attitudes and how the informal caregivers of people diagnosed with Alzheimer at home use physical and chemical restraints. This project is an exploratory, descriptive and cross-selectional design. To carry it out the main informal caregivers, who have people with Alzheimer on their charge and these people must be primary attention users of the Health Service, in Barcelona.The study integrates two phases: the first consists of carrying out a pilot test in a small group of people that is going to evaluate and improve the data collection tool (a selfmade questionnaire and interviews are going to be the instruments used) and the second consists of collecting data from the questionnaire modified and validated in the previous phase. In the pilot phase, some information analysis will be carried out through the technique known as “the content analysis” and in the following phase, the statistic Package SPSS 21.0.0 version will be used. ca_ES
dc.format application/pdf
dc.format.extent 54 p. ca_ES
dc.language.iso cat ca_ES
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons ca_ES
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ca_ES
dc.subject.other Alzheimer, Malaltia d' ca_ES
dc.subject.other Cuidadors ca_ES
dc.title Anàlisi del coneixement, de l'actitud i de l'ús que fan els cuidadors informals dels malalts d' Alzheimer en el domicili, de les contencions mecàniques i farmacològiques ca_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca_ES
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess ca_ES

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics