DSpace Repository

Anàlisi d'una experiència basada en el mètode de la recerca del medi i amb el suport de les TIC

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Cardona Areñas, Sílvia
dc.date.accessioned 2013-12-04T10:53:58Z
dc.date.available 2013-12-04T10:53:58Z
dc.date.created 2013-05-17
dc.date.issued 2013-05-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/2518
dc.description Curs 2012-2013 ca_ES
dc.description.abstract Avui en dia les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) s’han convertit en eines d’ús quotidià i alhora invisibles en diversos àmbits de la societat i les escoles no n’estan al marge. No cal ensenyar a fer servir eines tecnològiques, sinó que cal entendre-les com un suport. Recerques recents han demostrat que un bon ús d’aquestes potencien un bon ensenyament i aprenentatge. Al mateix temps, es potencien mètodes globalitzats a les aules que permeten construir coneixements significatius a partir de situacions i problemes. Per això, l’objectiu principal d’aquest estudi consisteix en investigar quins canvis s’observen en la motivació de l’alumnat i quins canvis succeeixen a l’aula en general quan s’usen les TIC com a suport en un mètode globalitzat anomenat la recerca del medi. Per tal de resoldre aquest problema d’investigació es recullen diverses dades d’una intervenció didàctica basada en aquest mètode que es porta a terme en dos cursos de cinquè de Primària. Tal com s’observarà, l’ús de les noves tecnologies en un mètode que permet apropar els infants a la realitat n’augmenta la motivació i promou canvis a l’aula que ajuden i faciliten la tasca del docent i alhora afavoreix un aprenentatge significatiu. ca_ES
dc.description.abstract Nowadays, Information and Communications Technology (ICT) has become a daily tool and, at the same time, invisible in several areas of society and schools do not stand apart. It is not necessary to teach how to use technological tools, but it is necessary to use them as a support. According to recent research studies, a correct use of them promotes teaching and learning processes. At the same time, globalizing methodologies which allow building significant knowledge out of problems and situations are promoted in the classrooms. For this reason, the main objective of this research consists in investigating the different changes observed in the students motivation and see how they take place in a classroom when ICT is used as a support in a globalizing method known as research into educational media. In order to solve this research problem, different information which has been observed from a didactic intervention based on this method in two classrooms of fifth grade of primary school has been drawn. This research shows that the use of new technologies in a method which allows the child to approach reality increases the motivation and promotes changes in the classroom that help and make the teaching task easier and, at the same time, facilitates a significant learning. ca_ES
dc.format application/pdf
dc.format.extent 129 p. ca_ES
dc.language.iso cat ca_ES
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons ca_ES
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ca_ES
dc.subject.other Tecnologia de la informació ca_ES
dc.subject.other Aprenentatge ca_ES
dc.subject.other Motivació en l'educació ca_ES
dc.title Anàlisi d'una experiència basada en el mètode de la recerca del medi i amb el suport de les TIC ca_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca_ES
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess ca_ES

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics