DSpace Repository

Grau de satisfacció d'un col·lectiu de persones grans en relació a l'atenció rebuda dels professionals d'infermeria durant la seva hospitalització

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Màster en Envelliment Actiu
dc.contributor Universitat de Vic. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
dc.contributor.author Jaumira Areñas, Elisenda
dc.date.accessioned 2013-12-12T16:17:05Z
dc.date.available 2013-12-12T16:17:05Z
dc.date.created 2013-06
dc.date.issued 2013-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/2575
dc.description Curs 2012-2013
dc.description.abstract Introducció: La preocupació per la qualitat assistencial, i concretament per la qualitat de les cures infermeres, la satisfacció percebuda pel pacient com element fonamental com a indicador de la qualitat dels serveis sanitaris i clau en la millora de la qualitat assistencial, i el fet que a l’estat espanyol hi ha pocs estudis de satisfacció específics de la població anciana hospitalitzada, ens va portar a plantejar un estudi amb l’objectiu de valorar el grau de satisfacció de les persones grans hospitalitzades en relació a l’atenció rebuda dels professionals d’infermeria. Metodologia: S’ha realitzat un estudi descriptiu i transversal en un col.lectiu de 42 persones hospitalitzades d’edat ≥ 60 anys. El grau de satisfacció es va determinar amb “La Monica Oberst Patient Satisfaction Scale 12” (LOPSS 12), versió reduïda en castellà. La personalització de les cures es va valorar amb un qüestionari que valora la relació infermera-usuari extret de l’Índex de Personalització de les Cures. L'anàlisi estadística es va dur a terme amb el programa informàtic SPSS® vs 21.0. Resultats: Es va evidenciar un elevat grau de satisfacció global amb les cures d’infermeria (8,8  1,5 / 10), però el nivell global de personalització d’aquestes cures no va ser molt satisfactori (3,4  2,1 / 7). Els homes van valorar millor a les infermeres respecte a que consideraven les seves opinions i preferències (p=0,03) i contestaven amb rapidesa les seves trucades (p=0,009). La personalització de les cures millorava conforme incrementava el grau de satisfacció global (r = 0,582; p = 0,000) i amb el temps d’hospitalització (r = 0,344; p = 0,026). Conclusions: El grau de satisfacció global respecte la satisfacció en l’atenció rebuda per part d’infermeria, va ser elevat però amb baix grau de personalització, mostrant major satisfacció els homes respecte les dones. Conèixer l’opinió dels usuaris representa una oportunitat pels professionals de reflexionar sobre la pràctica clínica i ser crítics per avançar en el desenvolupament de la professió, identificant aspectes susceptibles de millora 5 amb la finalitat d’augmentar la qualitat de les cures que es presten, així com la qualitat de vida de les persones. ca_ES
dc.description.abstract Introduction: Quality of care is becoming an increasingly important topic, specifically the quality of nursing care, patient satisfaction as perceived by fundamental element as an indicator of the quality of health services and key in improving the quality of care, and the fact that in Spain there are few specific studies of satisfaction among the elderly hospitalized, led us to propose a study to assess the degree of satisfaction of the elderly, who have been hospitalized, in relation of the care provided by nursing professionals. Methods: We performed a descriptive and transverse study in a group of 42 hospitalized people aged ≥ 60 years. “La Monica Oberst Patient Satisfaction Scale 12” (LOPSS 12), abridged version in Spanish, allowed to define the level of satisfaction of the nursing care. The personalization of care was assessed with a questionnaire that assesses the relationship between nurse-user, wich was found in the index of customization of nursing care. Statistical analysis were conducted with the computer program SPSS ® v. 21.0. Results: We demonstrate a high degree of overall satisfaction with nursing care (8,8  1,5 / 10), but the overall level of customization of these treatments was not very satisfying (3,4  2,1 / 7). Men were better assess the nurses about who considered their opinions and preferences (p = 0,03) and answering their calls quickly (p = 0,009). The personalization of care improved under the increased overall satisfaction (r = 0,582; p = 0,000) and with time of hospitalization (r = 0,344; p = 0,026). Conclusions: The degree of satisfaction on overall satisfaction regarding the care provided by nurses was high but low degree of customization, men show greater satisfaction than women. Getting feedback from users is an opportunity for professionals to reflect on clinical practice and be critical to advance the development of the profession, identifying areas for improvement in order to increase the quality of care that provide, and the quality of life of people. ca_ES
dc.format application/pdf
dc.format.extent 77 p. ca_ES
dc.language.iso cat ca_ES
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons ca_ES
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ca_ES
dc.subject.other Persones grans ca_ES
dc.subject.other Infermeres
dc.subject.other Pacients -- Satisfacció -- Avaluació
dc.title Grau de satisfacció d'un col·lectiu de persones grans en relació a l'atenció rebuda dels professionals d'infermeria durant la seva hospitalització ca_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca_ES
dc.description.version Director/a: M. Esperanza Dudet Calvo
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess ca_ES

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics