DSpace/Dipòsit Manakin

Construcció d'un refugi situat al terme municipal de Vallfogona de Ripollès, pensat com a final d'etapa per a rutes a cavall

Registre simple

dc.contributor Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior. Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat Electrònica
dc.contributor.author Navarro Estévez, Natalio
dc.date.accessioned 2007-04-20T08:30:34Z
dc.date.accessioned 2010-05-12T14:11:00Z
dc.date.accessioned 2012-03-30T07:41:19Z
dc.date.available 2007-04-20T08:30:34Z
dc.date.available 2010-05-12T14:11:00Z
dc.date.available 2012-03-30T07:41:19Z
dc.date.created 2006-12
dc.date.issued 2007-04-20T08:30:34Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/262
dc.description.abstract Els negocis relacionats amb les activitats de lleure i els esports d’aventura actualment es troben en expansió, buscant majoritàriament el contacte amb la natura. Les rutes a cavall formen part del gran ventall d’opcions, per aquesta qüestió s’ha pensat en construir un refugi utilitzat com a final d’etapa per a rutes a cavall. En la major part del territori, la presència de població humana es manifesta en pobles, viles i ciutats, les quals disposes d’aigua sanitària, corrent elèctric i sistema de clavegueram. Per altra banda en les urbanitzacions o cases aïllades poder gaudir d’aquests serveis suposa una inversió econòmica elevada, que implica la utilització de sistemes alternatius. En el present projecte s’ha triat un emplaçament on portar a terme el final d’etapa amb una sèrie de requisits a complir : bosc a les proximitats, disposar d’un o varis accessos per a vehicles (transport del material d’intendència), tranquil•litat, bones vistes, i cobertura de telèfon mòbil. S’han acceptat les següents limitacions : no disposar de xarxa pública d’electricitat ni d’aigua. I s’han dimensionat les instal•lacions per a un màxim de dotze persones i els seus respectius cavalls. El principal objectiu del projecte és el dimensionament de les necessitats elèctriques, d’aigua i d’aiguacalenta sanitària en condicions autònomes, i utilitzant energies renovables. La valoració de les possibles solucions per condicionar les instal•lacions, i oferir una resposta eficient per la demanda. No és un objectiu específic del treball la potabilització de l’aigua ni el tractament dels residus produïts. S’han aprofitat els diferents desnivells que presenta l’emplaçament triat a l’hora de distribuir les instal•lacions, i s’ha utilitzat un antic cobert de dos pisos ja existent. Com a residència s’ha triat un model de casa prefabricada de muntanya. Com a sistema de subministrament elèctric, s’instal•laran plaques solars fotovoltaiques i un generador de corrent com a sistema auxiliar. La captació d’aigua s’efectuarà a partir d’un pou que es troba en el terreny i de la recollida d el’aigua pluvial, instal•lant dipòsits d’emmagatzemament d’aigua segons les necessitats. S’utilitzarà un equip de cloració per potabilitzar l’aigua de consum utilitzada a la residència. En la producció d’aigua calenta sanitària s’utilitzaran plaques solars tèrmiques i una caldera instantània de gas propà com a suport. Per cuinar s’ha triat una cuina de gas propà i una barbacoa que s’instal•larà a l’exterior. S’instal•larà una llar de foc amb recuperador d’aire a la residència i una fosa sèptica amb un sistema d’infiltració per poder abocar les aigües provinents de la residència. Els fems dels cavalls podran ser utilitzats com adob pel terreny. cat
dc.description.abstract Nowadays, business related to leisure activities and adventure sports is under continuous expansion and looking for contact with nature. Horse routes are part of the big range of options and for this reason we have thought of a shelter construction that will be used as a phase end for these routes. Human population is grouped in villages, towns and cities in most of the territory and all of them enoy sanitary water, electrical current and a sewer system. On the other hand, enjoying these facilities in the estates or isolated houses involves a high economical investment and therefore the use of alternative systems. In the present project a emplacement has been chosen where to carry out the phase end with some requirements to fulfil : there has to be forest in the nearby, it has to have one or more vehicles’ accesses (supplies material transport), stillness, good views and mobile telephon coverage. The following restrictions have been accepted : not to have electricity and water public network. The facilities are designed for a maximum of 12 people and their horses. The main goal in this project is hte design of the electrical, water and sanitary hot watr necessities in autonomous conditions using renewable energies. Its objective is also the valuation of possible solutions to prepare the facilities and to offer and efficient response to the demands. Water purification and the produced wastes treatment are not a specific objective in the project. The different drops the piece of land presents have been taken into advantage for the facilites distribution. And old two-floor-shed, which was already in the area, has been also used. The residence will be a model of prefabricated mountain house. Photovoltaic solar panels will be installed for the electrical supply system with a current generator as auxiliary system. Water supply will be done from a well, which is already in the place, and from the rain water collection. This will be carried out by the water storage deposit installation, according to the necessities. An equipment to chlorinate water will be used to make water drinkable in the residence. Thermal solar panels will be used for sanitary ot water production together with an instantaneous propane gas boiler as a support. There will be a propane gas cook and a barbecue to cook, which will be outdoors. A chimney with an air recovery system and a septic tank with an infiltration sytstem to dump the water from the residence will be also installed in the residence. Horse excrements can be used as manure for the land. cat
dc.format application/pdf
dc.format.extent 171 p.
dc.language.iso cat
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/es
dc.subject.other Energia tèrmica solar
dc.subject.other Refugis de muntanya -- Vallfogona de Ripollès (Catalunya)
dc.subject.other Energia solar fotovoltaica -- Instal·lacions
dc.title Construcció d'un refugi situat al terme municipal de Vallfogona de Ripollès, pensat com a final d'etapa per a rutes a cavall
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.description.version Director/a: Francesc Castellana i Méndez
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Text complet d'aquest document

Registre simple

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Buscar al RIUVic


Cerca avançada

Llistar per

Estadístiques