DSpace/Dipòsit Manakin

Els nens i nenes amb “Dictamen d’escolarització” i amb suport del CDIAP: estudi de les dimensions de l’atenció a les necessitats especials de l’alumnat, entre tres i sis anys, escolaritzat en un centre públic de la comarca d’Osona

Registre simple

dc.contributor Universitat de Vic. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Nogales Márquez, Yasmina
dc.date.accessioned 2014-01-23T11:41:55Z
dc.date.available 2014-01-23T11:41:55Z
dc.date.created 2013-05-17
dc.date.issued 2013-05-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/2647
dc.description Curs 2012-2013
dc.description.abstract La meva recerca ha tingut com a punt de partida “Els nens i nenes amb “Dictamen d’escolarització” i amb suport del CDIAP: estudi de les dimensions de l’atenció a les necessitats especials de l’alumnat, entre tres i sis anys, escolaritzat en un centre públic de la comarca d’Osona”. A partir d’aquí, s’ha elaborat un marc teòric a partir de les lleis d’educació, decrets que regulen els diferents serveis i un seguit de conceptes bàsics. Un cop elaborat aquest marc teòric per tal de recollir les dades dels alumnes, de tres a sis anys, d’una escola en concret s’ha dissenyat un instrument de recollida de dades que li diem full resum de serveis (FRS). El FRS és un instrument que ens ha servit per recollir totes les dades d’alumnes amb necessitats específiques i, sobretot, per saber quin suport reben per part de l’escola i per part d’altres serveis. A més a més, per recollir informació sobre els diferents serveis que atenen aquesta diversitat s’ha elaborat un guió d’entrevistes (GE). Aquest GE serveix per recollir els aspectes més importants de les entrevistes realitzades a l’EAP (Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica), CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) i CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil). A partir de la informació extreta dels dos instruments, s’han elaborat unes conclusions respecte els objectius plantejats en aquest projecte i la pregunta plantejada a l’inici. ca_ES
dc.description.abstract My research has been to point “Els nens i nenes amb “Dictamen d’escolarització i amb suport del CDIAP: estudi de les dimensions de l’atenció a les necessitats especials de l’alumnat, entre tres i sis anys, escolaritzat en un centre públic de la comarca d’Osona?”. From there, we developed a theoretical framework form the education laws, decrees that regulate the services of education, early care and health. In this theoretical framework there is a section with different concepts. Once develop this theoretical framework, I designed an instrument to collect all the data from students who have a special and specific needs and to know all the support that they recive. This instrument is called FRS. In addition, to gather information about the services that cater this diversity of pupils, I designed another instrument that called GE. Ge collect the most important aspects of the interviews of EAP (Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica), CDIAP (Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç) i CSMIJ (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç). Based on the information extracted from two instruments were prepared conclusions regarding objectives of this project and the question posed at the beggining. ca_ES
dc.format application/pdf
dc.format.extent 61 p. ca_ES
dc.language.iso cat ca_ES
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons ca_ES
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ca_ES
dc.subject.other Necessitats educatives especials ca_ES
dc.subject.other Educació especial ca_ES
dc.title Els nens i nenes amb “Dictamen d’escolarització” i amb suport del CDIAP: estudi de les dimensions de l’atenció a les necessitats especials de l’alumnat, entre tres i sis anys, escolaritzat en un centre públic de la comarca d’Osona ca_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca_ES
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess ca_ES

Text complet d'aquest document

Registre simple

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Buscar al RIUVic


Cerca avançada

Llistar per

Estadístiques