DSpace Repository

Creació d'una botiga virtual i automatització dels albarans, factures i cobraments

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior. Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes ca
dc.contributor.author Falgueras Verdaguer, Gil
dc.date.accessioned 2010-05-12T14:12:28Z
dc.date.accessioned 2012-03-30T07:41:20Z
dc.date.accessioned 2009-09-28T11:45:06Z ca
dc.date.available 2009-09-28T11:45:06Z ca
dc.date.available 2010-05-12T14:12:28Z
dc.date.available 2012-03-30T07:41:20Z
dc.date.created 2009-09 ca
dc.date.issued 2009-09-28T11:45:06Z ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/267
dc.description Curs 2008-2009
dc.description.abstract L’augment de la utilització de les noves tecnologies a la nostra societat permet a les empreses arribar al client d’una forma més rapida i facilitant la informació de manera àgil i ordenada. Amb aquest objectiu s’ha creat una botiga virtual que serà la part visible als usuaris i clients de l’empresa PRINTONER S.L , dedicada al sector dels consumibles, especialment els reciclats. Per l’empresa un dels objectius principals és oferir al client la possibilitat de comprar els seus productes de manera còmode a través d’Internet, ja que accedint amb un nom d’usuari i una contrasenya podrà obtenir totes les referències de les que es disposa, podrà tramitar les comandes i controlar-ne l’estat fins el moment de l’entrega. A part de les seccions destinades a usuaris i clients s’ha creat una zona d’administració, on els responsables de l’empresa podran gestionar tots els productes, modificar i visualitzar les comandes. A més aprofitant que aquestes quedaran guardades a una base de dades juntament amb els productes venuts, s’integrarà el sistema de facturació de l’empresa, cosa que fins el moment es feia de manera manual i maldestre. També es programarà una part on els responsables podran insertar reparacions i vendes informàtiques que s’hagin de facturar o per fer-ne un us estadístic en un futur. Tot això ens portarà a implementar un sistema d’usuaris registrats amb diferents permisos i diferents nivells d’accés a l’aplicació, fins a un total de 5. S’ha intentat fer de l’aplicació, un sistema a mida i que compleixi tots els requisits que l’empresa ens ha demanat, amb la previsió que més endavant s’hi pugui implementar un sistema de gestió d’estocs i altres millores per oferir als seus clients un servei inigualable. Per tal de portar a terme tot aquest treball s’ha utilitzat una tecnologia de lliure distribució com és el llenguatge PHP i la base de dades MySQL, aquesta opció a part d’una filosofia es produeix per intentar minimitzar els costos de l’aplicatiu. La finalitat de l’empresa amb aquest projecte és oferir millor imatge i servei, efectivitat i rapidesa en tot el procés de vendes, així com reduir costos de facturació i també de publicitat, ja que es podrà potenciar molt més la pàgina web via internet. cat
dc.description.abstract The increase of the use about the new technologies in our society it allows to the companies to come at the clients of a form faster, facilitating the information of an agile and tidy way. With this objective a virtual shop has been created that will be the visible part to the clients and users of the company Printoner S.L., dedicated to the sector of the consumable ones, specially to the recyclable ones. The principal objective of the company is to offer to the client the possibility of buying his products of a comfortable way for internet, that acceding with a user’s name and password can be obtain all the references which it have, can to proceed the order them and to control the condition up to the moment of the delivery. On the other hand, the sections destined for user and clients, a zone of administration has been created, where the persons in charge of the company are going to be able to manage all the products, to modify and visualize the order them. In addition taking advantage that these were remaining guarded in a database together with the sold products, we introduce the invoicing system of the company, since up to the moment towards in a manual way. Also a part was programmed where the persons in charge are going to be able to insert repairs and computer sales that have to be invoiced or to do a statistical use in the future. All that will be leading us to implementing a users' system registered with different permissions and different levels of access to the application, up to a whole of five. It has tried to do of application, a system to measure and that fulfills all the requirements that the company has asked us, with the forecast that later on could implement a system of management of stock and other improvements to offer an incomparable service to their clients. To carry out all this work there has been in use a technology of free distribution like it is the language PHP and database MySQL, this option is a philosophy is produce for try to minimize the cost of application. The purpose of the company with this project is to offer better image and service, efficiency and rapidity in the process of sales, this way like to reduce costs of invoicing and advertising, hereby the web page is going to be able to promote very much in the Internet route. cat
dc.format application/pdf
dc.format.extent 103 p. ca
dc.language.iso cat ca
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/es
dc.subject.other Comerç electrònic -- Direcció i administració
dc.title Creació d'una botiga virtual i automatització dels albarans, factures i cobraments ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.description.version Director/a: Ma. Dolors Anton i Solà
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics