DSpace Repository

Teclat virtual amb predicció del llenguatge

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior. Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i en Informàtica de Sistemes
dc.contributor.author Creus Casassas, Eloi
dc.date.accessioned 2012-02-27T15:30:49Z
dc.date.accessioned 2012-03-30T07:41:23Z
dc.date.available 2012-02-27T15:30:49Z
dc.date.available 2012-03-30T07:41:23Z
dc.date.created 2012-02
dc.date.issued 2012-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/296
dc.description Curs 2010-2011
dc.description.abstract L'objectiu de la realització d'aquest treball és la creació d'un teclat virtual destinat a ajudar a persones amb mobilitat reduïda, que no poden utilitzar el teclat físic de l'ordinador, a escriure intentant aconseguir una velocitat d'escriptura raonable per a textos de qualsevol mida. Per aconseguir aquesta velocitat d'escriptura raonable s'ha implementat un sistema de predicció del llenguatge que té dos aspectes. D'una banda es prediuen paraules segons la seva freqüència d'ús en un determinat diccionari i, d'altra banda, es prediuen paraules seguint les regles d'escriptura de la gramàtica catalana. Un altre aspecte important era que el programa creat es pogués utilitzar en diferents sistemes operatius ja que només hi havia versions específiques per a cada un d'ells. El programa creat es pot executar en els sistemes operatius Windows XP, Mac OS i Ubuntu Linux. El programa creat pretén ser una base per a posteriors millores i ampliacions en diferents parts del seu conjunt. No obstant això, com a resultat s'ha obtingut un programa que permet escriure raonablement ràpid i permet a l'usuari gestionar diccionaris i els dos tipus de predicció que s'han implementat. cat
dc.description.abstract The aim of this work is to create a virtual keyboard designed to help disabled people who can not use the physical keyboard of the computer trying to write in a reasonable typing speed for any size text. In order to obtain this reasonable typing speed has been implemented a prediction language system that has two aspects. On one hand words are predicted by their frequency of use in a given dictionary, on the other hand, words are predicted according to the rules of the writing grammar in Catalan. Another important aspect was that the created program could be used on different operating systems due that there were only specific versions for each one. The program created can be run on Windows XP, Mac OS and Ubuntu Linux operating systems. The program created is the first step for future improvements and updates in the different parts of it. However, as a result we have got a program that allow to write reasonably fast and allows the user to manage dictionaries and the two types of prediction that have been implemented. eng
dc.format application/pdf
dc.format.extent 247 p.
dc.language.iso cat
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/es
dc.subject.other Teclats (Microordinadors) -- Disseny i construcció
dc.subject.other Vocabulari -- Processament de dades
dc.title Teclat virtual amb predicció del llenguatge
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.description.version Director/a: Joan Vancells
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics