DSpace Repository

Pla de gestió sostenible de la finca de la Casanova de dalt

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior
dc.contributor.author Rota Collell, Gemma
dc.date.accessioned 2014-09-25T08:35:24Z
dc.date.available 2014-09-25T08:35:24Z
dc.date.created 2014-06-19
dc.date.issued 2014-06-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/3280
dc.description Curs 2013-2014
dc.description.abstract En aquest Treball de Final de Grau es proposa un pla de gestió per a la finca de propietat privada de la Casanova de Dalt, situada al municipi de les Masies de Voltregà, a Osona. Aquesta finca no disposa de cap element que gestioni el patrimoni natural i cultural que conté, per aquest motiu és de gran interès la seva redacció. L’objectiu del projecte és analitzar els valors que posseeix la finca: faunístics, florístics, paisatgístics, culturals, etc. per avaluar la importància d’aquesta com a punt estratègic dins la comarca, ja que actua com a connector ecològic entre diferents espais protegits de la zona. Un cop obtinguda tota la informació s’han proposat uns objectius per a la finca i un seguit d’estratègies per aconseguir els objectius establerts. Com a resultats del projecte s’han elaborat 7 fitxes d’actuació per dur a terme a la finca. Aquestes fitxes corresponen a estratègies per a la gestió de l’espai i es basen en dues línies principals de treball, la conservació de la biodiversitat i l’ordenació d’usos. La primera està enfocada en conservar els principals valors naturals que presenta la finca i la segona està dirigida a fer compatibles les activitats ago-ramaderes que s’hi duen a terme amb els anteriors valors. ca_ES
dc.description.abstract In this Final Year Project it is proposed a management plan for the private property ofCasanova’s de Dalt, situated on Masies de Voltregà town, in Osona region. This property has no element that manages its cultural and natural heritage, it is therefore of great interest its writing. The aim of the project is to analyze values that have the property: fauna and flora, scenic, cultural, etc. for evaluating its importance as a strategic point inside the region, as it acts as an ecological connector between different protected areas of the zone. After obtaining all information it has been proposed some aims and different strategies for achieving them. As a result of the project it has been prepared 7 actuation profiles to carry out on the property. These profiles correspond on strategies for the zone management and they are based on two main work directions, the biodiversity conservation and uses arrangement. The first one is focused on preserving the main natural values on the property and the second one is aimed at reconciling the agro-livestock activities with previous values. ca_ES
dc.format application/pdf
dc.format.extent 67 p. ca_ES
dc.language.iso cat ca_ES
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons ca_ES
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ca_ES
dc.subject.other Desenvolupament sostenible ca_ES
dc.subject.other Biodiversitat -- Conservació ca_ES
dc.subject.other Gestió ambiental ca_ES
dc.title Pla de gestió sostenible de la finca de la Casanova de dalt ca_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca_ES
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess ca_ES

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics