DSpace Repository

La síndrome de Burnout en els treballadors socials a Catalunya

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
dc.contributor.author Gracia Garcia, Miriam
dc.date.accessioned 2014-09-26T10:33:34Z
dc.date.available 2014-09-26T10:33:34Z
dc.date.created 2014-05-16
dc.date.issued 2014-05-16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/3307
dc.description Curs 2013-2014
dc.description.abstract Aquest treball de fi de grau constitueix una proposta d’investigació sobre el fenomen del burnout o síndrome d’esgotament professional que pateixen molts treballadors socials. Concretament, es pretenen analitzar els factors causants d’aquesta síndrome així com les seves conseqüències en termes estructurals i organitzatius, de qualitat en l’atenció a les persones i personals per part dels professionals del treball social. La necessitat i interès d'abordar el tema es deu a les evidències científiques, realitzades en d’altres països, que confirmen que l'exposició als factors de risc psicosocials afecten la salut del professional i a tota l'organització. Més encara en un moment de crisi econòmica en la qual els treballadors socials han d’atendre a una major quantitat d’usuaris amb diversitat de dificultats i en situacions més complexes. En el nostre país, la investigació sobre la síndrome del burnout en l’àmbit dels treballadors socials és pràcticament inexistent, raó per la qual es fa més necessari potenciar recerques que es focalitzin en aquesta realitat.Aquest document és el resultat d’un treball continuat que comprèn tant la cerca i lectura de la bibliografia existent i rellevant sobre el fenomen del esgotament professional, com una primera fase exploratòria per contrastar el marc teòric amb la realitat catalana, concretament la de la comarca del Gironès. Posteriorment, i a partir dels resultats obtinguts, es presenta el disseny d’una investigació que ha de cobrir tot l’àmbit català. En aquest cas, s’ha optat per fer una recerca amb una metodologia qualitativa (entrevistes i grups de discussió), ja que l’objectiu és copsar les vivències, percepcions i opinions dels treballadors socials sobre les causes del burnout i les seves conseqüències. Els resultats d'aquesta investigació són considerats una oportunitat per identificar àrees de millora en l'organització de la feina i altres aspectes rellevants com el disseny del lloc de treball, les relacions interpersonals i a nivell personal ca_ES
dc.description.abstract The following work is a proposal on the burnout phenomenon that suffer many social workers. Specifically, I analyze the factors causing this syndrome and its consequences in terms of structural and organizational quality care of people and personal social work professionals. The document contains various elements that were part of the exploratory phase of research, which analyze different fact's that unleash the burnout in professional social work in the field of basic social services in Catalonia. The need and interest to approach this topic is due to the scientific evidence made in other countries, which confirm that the exposure of psychosocial risk factors affect the health professional and the entire organization. More so at a current time of economic crisis in which social workers must serve a greater number of users with a variety of difficulties and in more complex situations. In our country, Spain, the field research on this syndrome among social workers still lacking. I can conclude that this lack of data creates the need to promote research focusing on this reality.This document is the result of continuous work that includes both research and reading on the relevant existing bibliography on the burnout phenomenon as a first exploratory phase and then a comparison of the theoretical framework with the Catalan reality, particularly in the region of Girona. Subsequently, from the results I present the design of an investigation that must cover the Catalan territory. In this case, I opted a qualitative research methodology (interviews and focus groups), since the objective is to capture the experiences, perceptions and opinions about the causes of social workers burnout and its consequences. The results of this investigation are considered an opportunity to identify areas of improvement in the organization of work and other relevant issues such as job design or interpersonal and personal relationships. ca_ES
dc.format application/pdf
dc.format.extent 47 p. ca_ES
dc.language.iso cat ca_ES
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons ca_ES
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ca_ES
dc.subject.other Síndrome d'esgotament professional ca_ES
dc.subject.other Estrès ca_ES
dc.subject.other Treballadors socials ca_ES
dc.title La síndrome de Burnout en els treballadors socials a Catalunya ca_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca_ES
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess ca_ES

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics