DSpace Repository

Trencant espais fixes: programa de prevenció contra l'homo / trans fòbia a l'escola

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
dc.contributor.author Guitó Sala, Alba
dc.date.accessioned 2014-09-26T10:57:30Z
dc.date.available 2014-09-26T10:57:30Z
dc.date.created 2014-05-16
dc.date.issued 2014-05-16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/3308
dc.description Curs 2013-2014
dc.description.abstract “Trencant espais fixes: Programa de prevenció contra l’(homo/trans)fòbia a l’escola” és un programa finançat per l’Ajuntament de Barcelona que pren per objectiu prevenir i suprimir l’opressió que reben gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals (LGTB) dins del centre educatiu, així com també d’aquells nens i nenes que transgredeixin les normes socials hegemòniques de gènere (establertes dins d’un sistema catalogat com a sexista, patriarcal i heteronormatiu), a través de la formació i apoderament dels docents dels centres educatius públics i concertats dels diferents districtes de Barcelona –fent ús de la prevenció primària, secundària i terciària-. Es pretén fer incís a l’educació de la diversitat afectivo-sexual, a les manifestacions sexistes, al sistema sexe-gènere-desig, als estereotips i prejudicis establerts en la societat i a les diverses dinàmiques de violència, desigualtat i relacions de poder, a fi de sensibilitzar, conscienciar i proporcionar eines als docents per prevenir i poder fer front a les diferents manifestacions discriminatòries a raó d’orientació sexual o identitat de gènere. S’utilitza una metodologia dinàmica i participativa, estructurada en tres sessions de 2,5h en cadascun dels centres educatius inscrits en el programa (a demanda del centre), el qual pren com a principis rectors la perspectiva integral del gènere, la intervenció preventiva, la transversalitat educativa, el procés participatiu i, finalment, l’interseccionalitat de factors identitaris d’una persona. Es pren consideració al Codi Ètic i Deontològic de la professió de Treball Social, ja que el present programa es caracteritza pel seu caràcter sensible i influent en la vida de les persones. Aquets fet suposa certes limitacions pels dinamitzadors dels tallers/sessions, ja sigui per la pròpia sensibilitat o per la manca de participació o de cohesió del grup destinatari. ca_ES
dc.description.abstract “Breaking fixed spaces: prevention programme against (homo/trans)phobia at school” is a programme funded by the city council of Barcelona. Its aim is to prevent and abolish the oppression received by gays, lesbians, bisexuals and trans groups (LGBT) within the school, as well as boys and girls who transgress the hegemonic social gender rules (established within a system which is catalogued as sexist, patriarchal and heteronormative), by training and empowering teachers in both public and government assisted schools from different areas in Barcelona –through the use of primary, secondary and tertiary prevention-. It has the purpose to make a point on the education of affective-sexual diversity, on sexist manifestations, on the sex-gender-desire system, on stereotypes and prejudices established in society and on the different dynamics related to violence, inequality and power relationships, in order to build community awareness and to provide teachers with tools to prevent and face up all the different discriminatory manifestations related to sexual orientation or gender identity. The used methodology is dynamic and participatory, organised as three sessions of 2,5h in each of the schools enrolled to the programme (by the school’s request), in which takes as guiding principles the integral perspective of gender, the preventive intervention, the educational cross-directional character, the participative process and, finally, the intersectionality of identity factors of a person. It is tanken under consideration the Code of ethics and deontology of social work profession, because the present programme is caracterised by its sensitive and influent character into people’s life. This fact implies some limitations for the co-ordinators of the different workshops and sessions, as a result of own sensitivity or the lack of participation or cohesion within the group. ca_ES
dc.format application/pdf
dc.format.extent 57 p. ca_ES
dc.language.iso cat ca_ES
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons ca_ES
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ca_ES
dc.subject.other Orientació sexual -- Aspectes socials ca_ES
dc.subject.other Homosexuals ca_ES
dc.subject.other Discriminació sexual en l'educació ca_ES
dc.title Trencant espais fixes: programa de prevenció contra l'homo / trans fòbia a l'escola ca_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca_ES
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess ca_ES

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics