DSpace Repository

Pràctiques educatives inclusives per a la millora de la relació de grup

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Ramos i Wenzel, Janine
dc.date.accessioned 2014-10-13T10:11:30Z
dc.date.available 2014-10-13T10:11:30Z
dc.date.created 2014-05
dc.date.issued 2014-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/3405
dc.description Curs 2013-2014 ca_ES
dc.description.abstract Introducció: El propòsit d’aquesta recerca, és fer un estudi de les relacions que hi ha entre els alumnes de P5 mitjançant la realització d’un sociograma i un anàlisi d’observació per comprovar si l’aplicació d’una unitat didàctica formada per activitats que afavoreixen la cohesió de grup, pot resultar canvis en les relacions entre els alumnes, de caire positiu. Mètodes: Durant la intervenció, s’utilitza una investigació avaluativa en la qual s’utilitzen diferents instruments per avaluar les relacions que hi ha dins del grup classe, que són els següents: el sociograma i una pauta d’observació. A partir d’aquests instruments, es poden analitzar els diferents vincles socials i el clima d'aula que es genera en el grup d'alumnes abans i després de proposar les activitats inclusives, fomentades per cohesionar el grup d’aula. El total de participants per fer aquesta investigació era de 25 alumnes. Resultats: Abans de la unitat didàctica, dels 25 alumnes que hi havien a l’aula, 5 eren força exclosos per la resta, en canvi després de la unitat didàctica, els resultats extrets del sociograma eren extraordinàriament diferents i satisfactoris, ja que les relacions entre els nens havia millorat i el grup classe es mostrava molt més cohesionat, encara que no obstant així, encara hi havia algun alumne menys inclòs que la resta. Conclusions: Considero que les activitats que ajuden a millorar la cohesió de grup i a incloure a tots els infants a l’aula, són essencials per tal d’oferir una educació de qualitat, inclusiva i digna. Per tant, si es dediqués més temps per aquest tipus d’activitats, segurament s’aconseguirien resultats encara més positius. ca_ES
dc.description.abstract Introduction: The purpose of this research is to study the relationships between P5 students by conducting a sociogram analysis and observation and check if the application of a unit consisting of activities that promote group cohesion, it may have as a result, changes in relationships among students, with a positive character. Methods: During the operation, using an evaluative research which uses different tools to evaluate the relationships that exist within the group class, which are: the sociogram and a pattern of observation. Using these tools, you can analyze different social ties and classroom atmosphere that is generated in the group of students before and after the proposed inclusive and cohesive group promoted for classroom activities. The total number of participants for this study was 25 students. Results: Before the unit, there were 25 students in the classroom, 5 were excluded for the remaining force, however after the unit, the results were remarkably different sociogram extracted from satisfactory, because the relationship among children had improved and the class group showed much more cohesive, but yet so there was still a student less inclusive than the rest. Conclusions: I consider the activities that help improve the cohesion of the group and include all children in the classroom are essential to provide a quality education, inclusive and dignified. So, if you devote more time to such activities, probably achieved more positive results. ca_ES
dc.format application/pdf
dc.format.extent 77 p. ca_ES
dc.language.iso cat ca_ES
dc.rights Tots els drets reservats ca_ES
dc.subject.other Resolució de conflictes ca_ES
dc.subject.other Educació inclusiva ca_ES
dc.title Pràctiques educatives inclusives per a la millora de la relació de grup ca_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca_ES
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess ca_ES

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics