DSpace Repository

Anàlisi del grau de coneixement d'aspectes relacionats amb l'activitat física i la salut que tenen les dones de 30 a 45 anys de Vallromanes

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Rabassa Blanco, Jordi
dc.date.accessioned 2014-10-14T18:31:34Z
dc.date.available 2014-10-14T18:31:34Z
dc.date.created 2014-05-16
dc.date.issued 2014-05-16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/3425
dc.description Curs 2013-2014
dc.description.abstract L’objectiu de l’estudi és identificar el grau de coneixement que tenen les dones de 30 a 45 anys del municipi de Vallromanes sobre aspectes relacionats amb l’activitat física i la salut, així com identificar quins coneixements són més específics perquè s’adhereixin a la pràctica regular d’activitat física. A més, de comprovar quins d’aquests possibles coneixements relacionats a la promoció de la salut pública són més eficients per fer augmentar el coneixement d’aquest grup de dones i alhora fer-les conscients de la importància de l’activitat física per la salut. Així doncs, a la mostra de l’estudi han participat 35 dones. La informació ha estat recopilada a través del qüestionari per identificar els estadis de canvi de l’activitat física (Marcus, Rossi, Selby, Niaura, i Abrams, 1992) i un qüestionari elaborat específicament per aquesta investigació. Els resultats obtinguts demostren, a trets generals, que les dones que es troben en estadis de canvi on tenen conductes actives físicament o compleixen amb les recomanacions mundials d’activitat física per la salut, tenen un major grau de coneixença i conscienciació sobre coneixements relacionats amb l’activitat física i la salut. Per tant, això porta a concloure que l’augment del coneixement i conscienciació d’aquest és un motiu perquè les dones participants en l’estudi s’adhereixin a la pràctica regular d’activitat física. No obstant, cal tenir present quines estratègies de salut pública són més específiques i eficients per fer augmentar el coneixement del grup de dones estudiat i adherir-les a la pràctica. ca_ES
dc.description.abstract The aim of the study is to identify the level of knowledge that women from 30 to 45 years old of Vallromanes town have on issues related to physical activity and health, as well as to identify which skills are specific to adhere in regular physical activity. Also, to check which of these possible knowledge related to the promotion of public health are more efficient to increase the knowledge’s of this women group and simultaneously making them aware of the importance of the physical activity for health. Thus, the study sample involved 35 women. The Information has been collected through the questionnaire to identify the stages of change in physical activity (Marcus, Rossi, Selby, Niaura, and Abrams, 1992) and a questionnaire developed specifically for this 3 research. The results show, in general terms, that women who are in stages of change where they have behaviors physically active or meet global recommendations of the physical activity for health, have a greater knowledge and awareness related to physical activity and health. So, this leads to the conclusion that increasing the knowledge and awareness of this is a reason for the participant women’s of this study to adhere to a regular physical activity. However, we must remember what public health strategies are more specific and efficient to raise awareness of the group of women studied and adhere to the practice. ca_ES
dc.format application/pdf
dc.format.extent 67 p. ca_ES
dc.language.iso eng ca_ES
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons ca_ES
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ca_ES
dc.subject.other Dones esportistes ca_ES
dc.subject.other Salut ca_ES
dc.title Anàlisi del grau de coneixement d'aspectes relacionats amb l'activitat física i la salut que tenen les dones de 30 a 45 anys de Vallromanes ca_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca_ES
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess ca_ES

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics