DSpace Repository

Caracterització del temps de vol en relació amb variables biomecàniques de l’estirada en l’arrencada d’halterofília

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Andújar Gutiérrez, Juan José
dc.contributor.author López del Amo, José Luis
dc.contributor.author Marina Evrard, Michel
dc.date.accessioned 2015-01-23T10:37:54Z
dc.date.available 2015-01-23T10:37:54Z
dc.date.created 2014
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Andújar Gutiérrez, J. J., López del Amo, José Luis, & Evrard, M. M. (2014). Caracterització del temps de vol en relació amb variables biomecàniques de l’estirada en l’arrencada d’halterofília Apunts.Educacion Fisica y Deportes, (118), 68-78. ca_ES
dc.identifier.isbn http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.cat.(2014/4).118.07
dc.identifier.issn 0214-8757
dc.identifier.issn 1577-4015
dc.identifier.issn 2014-0983
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/3848
dc.description.abstract L’objecte del present estudi és caracteritzar el temps de vol (Tv) de la fase aèria en l’exercici d’arrencada en halterofília. Es descriu el seu comportament en funció de l’increment progressiu de la càrrega i en relació a variables biomecàniques de l’estirada, així com la seva evolució en un cicle d’entrenament. Es va fer un test màxim de càrregues progressives amb set halterofilistes (n = 7) de competició. Mitjançant els sistemes de valoració Musclelab i Chronojump es van registrar els valors de: força (F), potència (P), velocitat (V), pic de velocitat (pV) i alçada relativa (Hrel ) de la barra en l’estirada, al costat del Tv del desplaçament dels peus de l’aixecador a l’entrada sota la barra. Es va observar una moderada correlació negativa (r = –0,561; p < 0,01) entre el Tv i la càrrega màxima del test (%1RMT). No es van trobar correlacions significatives per al Tv respecte a la resta de variables analitzades. El Tv disminuïa amb l’increment de la càrrega en rangs submàxims, i era de natura aleatòria amb l’ocupació de càrregues màximes. En un subgrup de la mostra (n = 4) es van valorar les mateixes variables passades vuit setmanes. El Tv, la Pmàx i el pV suggereixen ser variables suficientment sensibles per monitoritzar els canvis generats per l’entrenament en vuit setmanes, encara que la reduïda dimensió mostral no va permetre aconseguir diferències significatives. Aquests resultats destaquen la possibilitat de considerar el Tv i la P com a mesures de control en l’entrenament d’halterofilistes, preferentment en l’ús de càrregues submàximes. ca_ES
dc.description.abstract The purpose of this study is to describe the flight time (Ft) of the aerial phase in the snatch exercise in weightlifting. Behaviour is described based on the progressive increase in the load and in relation to biomechanical variables for the pull and its evolution in a training cycle. A maximum progressive load test with seven competition lifters (n = 7) was performed. The Musclelab and Chronojump scoring systems were used to record values for strength (S), power (P), velocity (V), peak velocity (pV) and relative height (Hrel) of the bar on the pull, together with the Ft of displacement of the lifter’s feet when entering under the bar. Moderate negative correlation (r = –0.561; p < 0.01) was observed between Ft and the maximum test load (%1RMT). No significant correlations for Ft with respect to the other variables examined were found. Ft decreased with increasing load in submaximal ranks and was random with the use of maximum loads. In a subset of the sample (n = 4) the same variables were evaluated after eight weeks. Ft, Pmax and pV seem to be sufficiently sensitive variables to monitor changes generated by training over eight weeks, although the small sample size did not make it possible to achieve significant differences. These results highlight the possibility of considering Ft and P as control measures in the training of weightlifters, preferably using submaximal loads. en
dc.format application/pdf
dc.format.extent 11 p. ca_ES
dc.language.iso cat ca_ES
dc.publisher Institut Nacional d'Educació Física a Catalunya ca_ES
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons ca_ES
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ca_ES
dc.subject.other Halterofília ca_ES
dc.title Caracterització del temps de vol en relació amb variables biomecàniques de l’estirada en l’arrencada d’halterofília ca_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/article ca_ES
dc.identifier.doi https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.cat.(2014/4).118.07
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess ca_ES
dc.type.version info:eu-repo/publishedVersion ca_ES
dc.indexacio Indexat a CARHUS+ ca_ES

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics