DSpace Repository

Defining the criteria for the evaluation of self-study multimedia language learning materials: do they facilitate or inhibit learner autonomy?

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Grup de Recerca en autonomia en l'aprenentatge de llengües cat
dc.contributor.author Crook, Timothy
dc.contributor.author Serra, Òscar
dc.date.accessioned 2005-07-01T16:12:58Z
dc.date.accessioned 2012-03-30T09:39:45Z
dc.date.available 2005-07-01T16:12:58Z
dc.date.available 2012-03-30T09:39:45Z
dc.date.created 2004-06-15
dc.date.issued 2004-06-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/390
dc.description.abstract Durant els darrers anys, s’han publicat un gran nombre de materials multimèdia destinats a l’aprenentatge de llengües, la major part dels quals son CD-ROM dissenyats com a cursos per l’autoaprenentatge. Amb aquests materials, els alumnes poden treballar independentment sense l’assessorament d’un professor, i per aquest motiu s’ha afirmat que promouen i faciliten l’aprenentatge autònom. Aquesta relació, però, no es certa, com Phil Benson i Peter Voller 1997:10) han manifestat encertadament:(…) Such claims are often dubious, however, because of the limited range of options and roles offered to the learner. Nevertheless, technologies of education in the broadest sense can be considered to be either more or less supportive of autonomy. The question is what kind of criteria do we apply in evaluating them? En aquest article presentem una investigació conjunta on es defineixen els criteris que poden ser utilitzats per avaluar materials multimèdia en relació a la seva facilitat per permetre l’aprenentatge autònom. Aquests criteris son la base d’un qüestionari que s’ha emprat per avaluar una selecció de CD-ROM destinats a l’autoaprenentatge de llengües. La estructura d’aquest article és la següent: - Una introducció de l’estudi - Els criteris que s’han utilitzar per la creació del qüestionari - Els resultats generals de l’avaluació - Les conclusions que s’han extret i la seva importància pel disseny instructiu multimèdia eng
dc.description.abstract Over recent years, a wide range of language learning multimedia materials have been published, most of which have taken the form of CD-ROM packages designed as complete language courses for self-study. Due to the fact that learners can work with these materials independently without teacher supervision, claims have been made as to the attributes of such packages in regard to promoting and facilitating autonomous learning. This relationship, whilst claimed, is not certain as Phil Benson and Peter Voller (1997:10) have succinctly pointed out:(...) Such claims are often dubious, however, because of the limited range of options and roles offered to the learner. Nevertheless, technologies of education in the broadest sense can be considered to be either more or less supportive of autonomy. The question is what kind of criteria do we apply in evaluating them? (our italics) In this paper we aim to present a joint investigation which defines the criteria which can be used to evaluate multimedia language learning application in terms of their propensity to allow users to exercise autonomy in their learning endeavours. These criteria formed the basis of a questionnaire which has been used to evaluate a selection of language learning CD-ROMs which claim to be suitable for a self-study context. The structure of the paper will be as follows: -An introduction to the study-The criteria which have been used for the creation of the questionnaire. -The general results of the evaluation. -The conclusions which have been drawn and their importance for multimedia instructional design. en
dc.description.abstract Durante los últimos años, se han publicado un gran número de materiales multimedia destinados al aprendizaje de idiomas, la mayor parte de los cuales son CD-ROM diseñados como cursos para el autoaprendizaje. Con estos materiales, los alumnos pueden trabajar independientemente sin el asesoramiento de un profesor, y por este motivo se ha afirmado que promueven y facilitan el aprendizaje autónomo. Pero esta relación no es cierta, como Phil Benson y Peter Voller (1997:10) han manifestado acertadamente: (...) Such claims are often dubious, however, because of the limited range of options and roles offered to the learner. Nevertheless, technologies of education in the broadest sense can be considered to be either more or less supportive of autonomy. The question is what kind of criteria do we apply in evaluating them? En este artículo presentamos una investigación conjunta donde se definen los criterios que pueden ser utilizados para evaluar materiales multimedia con relación a su facilidad de permitir el aprendizaje autónomo. Estos criterios son la base de un cuestionario que se ha usado para evaluar una selección de CD-ROM destinados al autoaprendizaje de idiomas. La estructura de este artículo es la siguiente: -Una introducción al estudio -Los criterios que se han utilizado para la creación del cuestionario -Los resultados generales de la evaluación -Las conclusiones que se han extraído y su importancia para el diseño instructivo multimedia es
dc.format application/pdf
dc.format.extent 13 p.
dc.language.iso eng
dc.publisher Universitat de Vic en
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons cat
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.other Llenguatge i llengües -- Ensenyament assistit per ordinador -- Avaluació ca
dc.subject.other Llenguatge i llengües -- Autoaprenentatge ca
dc.title Defining the criteria for the evaluation of self-study multimedia language learning materials: do they facilitate or inhibit learner autonomy? en
dc.type info:eu-repo/semantics/workingPaper en
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics