DSpace Repository

Eficàcia de l'educació en maniobres de suport vital bàsic i maneig dels desfibril·ladors automàtics externs a la població. (Revisió bibliogràfica).

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
dc.contributor.author Combis i Hurtós, Laia
dc.date.accessioned 2015-09-03T11:20:47Z
dc.date.available 2015-09-03T11:20:47Z
dc.date.created 2015-05
dc.date.issued 2015-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/4127
dc.description Curs 2014-2015 ca_ES
dc.description.abstract INTRODUCCIÓ: Les aturades cardíaques extrahospitalàries són un problema de primera magnitud per a la salut pública. Les maniobres de Ressuscitació Cardiopulmonar (RCP), juntament amb la desfibril·∙lació precoç durant els primers 3-­‐5 minuts després de l’aturada, poden aconseguir unes taxes de supervivència molt elevades. En els últims 20 anys l’experiència de la“Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias” (SEMICYUC) i altres organitzacions internacionals coincideixen en afirmar que les tècniques de RCP bàsica i de desfibril·∙lació són senzilles i es poden aprendre mitjançant cursos de formació normativitzats. OBJECTIUS GENERALS: Mostrar l'evidència disponible sobre l'eficàcia de la formació en Suport Vital Bàsic (SVB) i maneig del Desfibril·∙lació Extern Automàtica (DEA) a la població. Proporcionar informació sobre els mètodes utilitzats per realitzar la formació de la població. METODOLOGIA: Recerca bibliogràfica des de l’octubre fins al desembre del 2014 en les bases de dades: Medline, Pubmed, Lilacs, Cuiden, Scopus i Cinhal. Limitant la cerca entre 2009 i 2014, es seleccionen en total 30 articles. RESULTATS:El nivell de coneixements i habilitats en SVB de la població en general és molt baix. Una vegada realitzada la sessió de formació el resultat és molt satisfactori. En estudiants de secundària l’augment dels coneixements i habilitats és excel·∙lent. Sis mesos després d’haver realitzat la formació els coneixements i habilitats comencen a disminuir. Hi ha moltes barreres que provoquen que la població no iniciï les maniobres de SVB, tot i així després de rebre formació les barreres desapareixen. CONCLUSIONS: Un alt percentatge de les persones instruïdes en aquest àmbit aconsegueixen tenir els coneixements i habilitats necessaris per proporcionar SVB de qualitat a una víctima. En la població jove (14-­‐20 anys) els resultats obtinguts són excel·∙lents per la seva gran capacitat de retenció i forma física. S’ha observat que el DEA és un punt molt desconegut per la gran majoria de la població, molts expressen que tenen por a utilitzar-­‐lo. Per aquest motiu es creu importantíssim realitzar campanyes de conscienció de la importància d'iniciar les maniobres de SVB i el DEA. Per realitzar aquestes campanyes s’han de tenir en compte les Tecnologies de la Informació i la comunicació (TIC), ja que en la societat actual tenen una repercussió social molt important. ca_ES
dc.description.abstract INTRODUCTION: Outpatient cardiac arrests are a matter of first magnitude to public health. CPR procedures, along with early defibrillation during the first 3-­‐5 minutes after the arrest, can lead to very high survival percentages. In the last 20 years, experience from SEMICYUC 1(Spanish Society of Intensive Cures Medicine and Coronary Unities) and from other international organizations agree on afirming that basic CPR and defibrillation techniques are simple and can be learned throughout regulatory trainning courses. MAIN GOAL: To show the main evidence about the efficency of BLS trainning and AED handling to the population. To provide them information about methods used to complete the trainning. METHODOLOGY: Bibliographic research from October until December 2014 in the following data bases: Medline, Pubmed, Lilacs, Cuiden, Scopus and Cinhal. Limiting the research between 2009 and 2014, 30 articles are selected. RESULTS: In general, the level of knowledge and abilities in Basic Life Support (BLS) among the population is very low. Once the trainning session is completed, the result is very satisfactory. In Secondary Education students, the improve of knowledge and abilities is excellent. After the trainning, knowledge and abilities discrease six months later. There are a lot of factors that prevent people from iniciating BLS procedures; however, after a trainning, those factors disappear. CONCLUSIONS: A high percentage of people instructed in this area accomplish the necessary abilities and knowledge to proporcionate a qualified Basic Life Support (BLS) to a victime. Obtained results from young population (14-­‐20 years old) are excellent due to their high capacity of retention and good physical conditions. It has been observed that the AED (Automated External Defibrillator) is a very unkown topic among the majority of the citizens, and most of them express that they fear using it. Therefore, awareness campaigns for AED and BSL procedures are considered a matter of high importance. Also, ICT resources need to be taken into account in order to realize those campaigns, given the importance of its social repercussion in nowadays society. ca_ES
dc.format application/pdf
dc.format.extent 69 p. ca_ES
dc.language.iso cat ca_ES
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons ca_ES
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ca_ES
dc.subject.other Reanimació cardiopulmonar ca_ES
dc.subject.other Desfibril·ladors ca_ES
dc.subject.other Educació sanitària ca_ES
dc.title Eficàcia de l'educació en maniobres de suport vital bàsic i maneig dels desfibril·ladors automàtics externs a la població. (Revisió bibliogràfica). ca_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca_ES
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess ca_ES

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics