DSpace Repository

Estudi sobre el model educatiu familiar i la seva possible incidència sobre persones afectades amb trastorn límit de la personalitat

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Lara Vega, Irene
dc.date.accessioned 2015-09-09T10:46:34Z
dc.date.available 2015-09-09T10:46:34Z
dc.date.created 2015-05
dc.date.issued 2015-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/4148
dc.description Curs 2014-2015 ca_ES
dc.description.abstract Aquest estudi de fi de grau estudia la possible incidència del model educatiu familiar a les persones afectades amb Trastorn Límit de Personalitat per aprendre la rellevància que presenten els models educatius per afavorir a un millor desenvolupament i adaptació d’aquests trastorn i veure si és un condicionant a l’aparició d’aquest Trastorn de Personalitat. Els participants són pacients del Centre de Salut Mental d’Osona (CSMO) ubicat a Vic, del servei de consulta ambulatòria d’adults (CSMA). Aquest disseny té l’objectiu de fer una comparativa de dos pacients del mateix gènere però amb edats diferents, una a la primera adultesa i l’altra a principis de la vellesa. El paradigma que es segueix és el mètode interpretatiu de Mauro Wolf, amb l’objectiu d’aprofundir i aprendre fent ús d’un mètode d’investigació etnogràfic descriptiu i correlacional. S'han utilitzat diferents instruments per dur-lo a terme: observació directa, genograma, entrevista, i test psicomètric. Mitjançant aquests instruments és possible conèixer el model educatiu familiar i la seva possible influència al diagnòstic del Trastorn Límit de la Personalitat. Arribant a la conclusió de que sembla confirmar-se la hipòtesis de que els models familiars són un factor condicionant al desenvolupament del TLP. ca_ES
dc.description.abstract This study final project is studying the possible impact of the educational model familiar to people affected with borderline personality disorder to learn the importance that present educational models to encourage better development and adaptation of these disorders and see if is a condition to the appearance of this Personality Disorder. Participants are patients of the Mental Health Centre of Osona (CSMO) located in Vic, service outpatient adults (CSMA). This design has the objective of making a comparison of two patients of the same genre but with different ages, a first in adulthood and another in early old age. The paradigm that follows is the method interpretative of Mauro Wolf, with the objective of deepening and learn using an ethnographic research method descriptive and correlational. We used different instruments to carry it out: direct observation, interview, genogram and psychometric test. Using these tools it is possible to know the family educational model and its possible influence on the diagnosis of Borderline personality disorder. Concluding that seems to confirm the hypothesis that family models are a determining factor in the development of BPD. ca_ES
dc.format application/pdf
dc.format.extent 94 p. ca_ES
dc.language.iso cat ca_ES
dc.rights Tots els drets reservats ca_ES
dc.subject.other Personalitat ca_ES
dc.subject.other Trastorn límit de la personalitat ca_ES
dc.subject.other Família ca_ES
dc.title Estudi sobre el model educatiu familiar i la seva possible incidència sobre persones afectades amb trastorn límit de la personalitat ca_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca_ES
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/closedAccess ca_ES

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics