DSpace Repository

Anàlisi del treball de l'educació emocional a les escoles d'Osona central

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Hernández Terrés, Emma
dc.date.accessioned 2015-09-29T07:52:54Z
dc.date.available 2015-09-29T07:52:54Z
dc.date.created 2015-05
dc.date.issued 2015-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/4237
dc.description Curs 2014-2015 ca_ES
dc.description.abstract En el Treball Final de Grau(TFG) exposat en les següents pàgines em proposo analitzar el treball de l’Educació Emocional(EE) en les escoles d’Osona central. Per fer-ho, aquest document s’estructura en dos blocs; el marc teòric i el marc pràctic. Per una banda, el marc teòric inclou la recerca conceptual sintetitzada a partir d’informació sobre diferents concepcions del concepte d’intel·ligència i l’evolució de les teories que s’han formulat al llarg dels anys i que han influït en la visió múltiple de la intel·ligència. Posteriorment, aquest bloc de continguts també inclou informació sobre com influeix el funcionament neurològic del cervell en la IE i sobre el significat de l’emoció. A més, també faig referència al treball de l’EE a l’aula i al marc normatiu de l’EE i les seves competències. Per últim, en aquest bloc esmento què comporta l’analfabetisme emocional. Per altra banda, el marc pràctic inclou la recerca pràctica portada a terme a set escoles d’Osona central. En aquest segon bloc especifico la metodologia utilitzada per a portar a terme la recerca, defineixo diversos programes d’ensenyament de l’EE, porto a terme el disseny de la investigació i l’estudi del treball de l’EE dins el territori concret a partir de l’anàlisi del context i faig una comparativa entre les set escoles a partir de les dades extretes de la recerca. Finalment, el treball conclou amb les conclusions de la investigació i les conclusions generals del treball i les referències bibliogràfiques utilitzades. ca_ES
dc.description.abstract In the TFG carried out in the following pages I try to analyze the Emotional Education (EE) work in schools from the centre of Osona. To do it, this paper is divided into two sections; the theoretical framework and the practical application. On the one hand, the theoretical framework includes conceptual search synthesized based on different conceptions about the intelligence concept and the evolution of theories that have been formulated over the years and have influenced the multiple intelligences vision. Later, this section also includes information on how the neurological functioning of the brain affects in the IE and on the emotion meaning. In addition, I also refer to the EE work in the class and the regulatory framework of the EE and its key competences. Finally, in this section I mention what emotional illiteracy consist on. On the other hand, the practical application includes the practice research carried out in seven schools of the centre of Osona. In this second section the methodology used to carry on the research, I define different educational programs of EE, I carry out the research design and the study of EE within the specific territory from the analysis of the context and I compare the seven schools with the data collected from the research. Finally, the paper involves conclusions of the investigation and the general conclusions of my project and the bibliography. ca_ES
dc.format application/pdf
dc.format.extent 96 p. ca_ES
dc.language.iso cat ca_ES
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons ca_ES
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ca_ES
dc.subject.other Educació emocional ca_ES
dc.subject.other Intel·ligència emocional ca_ES
dc.subject.other Emocions en els infants ca_ES
dc.title Anàlisi del treball de l'educació emocional a les escoles d'Osona central ca_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca_ES
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess ca_ES

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics