DSpace Repository

Gestió de la comunicació interactiva amb els empleats: Efectes de les senyals de presència social, personalització, i velocitat de retroalimentació

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències i Tecnologia
dc.contributor.author Armengol, Xavier
dc.date.accessioned 2015-10-05T10:13:06Z
dc.date.available 2015-10-05T10:13:06Z
dc.date.created 2015
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Armengol-Vila, X. (2015). Gestió de la comunicació interactiva amb els empleats: Efectes de les senyals de presència social, personalització, i velocitat de retroalimentació. Intangible Capital, 11(2), 208-222. ca_ES
dc.identifier.issn 2014-3214
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/4272
dc.description.abstract Objecte: Cada vegada més, les organitzacions estan més conscienciades que l’èxit empresarial s’aconsegueix amb el treball constant i enèrgic de tots els seus integrants. Aspectes com el compromís i la motivació son cabdals. Aquest article, fa referencia a la necessitat cada vegada més creixent d’utilitzar els canals de comunicació en línia per gestionar més eficaçment les relacions amb els empleats. Disseny/metodologia: Prenent com a base la teoria de la riquesa dels mitjans de comunicació, es fa una proposta per a examinar els factors que afecten en una comunicació eficaç, relacionant les senyals d’informació, la personalització, i la velocitat en dues situacions diferents. Aportacions i resultats: Aquest treball ofereix vuit propostes per tal d’estimular la investigació futura en els canals emergents. Limitacions: En l’estudi només es consideren dos canals de comunicació basats en internet: correu electrònic i missatgeria instantània. Implicacions pràctiques: Conèixer la percepció dels treballadors és fonamental per tal de millorar els processos comunicatius en organitzacions i institucions. Els resultats d’aquest recerca poden oferir una visió clara dels efectes de l’ús eficient de nous canals de comunicació.Implicacions socials: La capacitat dels nous dispositius mòbils amb connexió permanent online ha afavorit l’ús massiu de nous canals de comunicació. Conèixer els factors determinats que influeixen en la percepció dels usuaris sobre els nous canals, és un factor determinat en l’elecció dels mitjans de comunicació. Valor afegit: Tot i què es manifest l’ús intensiu dels nous canals de comunicació, són pocs els estudis que analitzin els efectes i repercussions del seu ús en organitzacions i institucions. ca
dc.description.abstract Purpose: Increasingly, organizations are more aware that business success is achieved with constant and energetic work of all their members. Aspects such as the commitment and motivation are crucial. This paper refers to the increasing need for increasing the use of online communication channels to more effectively manage relationships among their employees. Design/methodology: Based on the media richness theory, there is a proposal to examine the factors that affect effective communication, relating to information cues, personalization, and speed in two different situations. Findings: This paper provides eight proposals to stimulate future research in emerging channels. Research limitations/implications: In the study only considered two internet-based communication channels: email and instant messaging. Practical implications: Knowing the perception of employees is essential to improve communication processes in organizations and institutions. The results of this research can provide a clear view of the effects of the efficient use of new communication channels.Social implications: The ability of new mobile devices with permanent online connection has favored the massive use of new communication channels. Knowing the specific factors that influence the perception of users on new channels is a determining factor in the media choice. Originality/value: Although the intensive use of new communication channels is evident, there are few studies that analyze the effects and the implications of their use in organizations and institutions. en
dc.format application/pdf
dc.format.extent 15 p.
dc.language.iso cat
dc.publisher Omnia Science ca_ES
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons ca_ES
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/ ca_ES
dc.subject.other Comunicació en l'empresa ca_ES
dc.title Gestió de la comunicació interactiva amb els empleats: Efectes de les senyals de presència social, personalització, i velocitat de retroalimentació ca
dc.type info:eu-repo/semantics/article ca_ES
dc.identifier.doi https://doi.org/10.3926/ic.616
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/closedAccess ca_ES
dc.type.version info:eu-repo/publishedVersion ca_ES
dc.indexacio Indexat a SCOPUS ca_ES
dc.indexacio Indexat a CARHUS+

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics