DSpace Repository

Prevenció d'ulceres per pressió en pacients ingressats als serveis d'urgències i d'observació

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
dc.contributor.author Marty Perez, Alba
dc.date.accessioned 2016-10-17T09:05:17Z
dc.date.available 2016-10-17T09:05:17Z
dc.date.created 2016-05
dc.date.issued 2016-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/4620
dc.description Curs 2015-2016 en_US
dc.description.abstract Les úlceres per pressió són un ampli problema de salut que continua creixent dia a dia. Segons l’ organització mundial de la salut (OMS), el desenvolupament d’úlceres en els centres hospitalaris són indicadors de qualitat assistencial, on queden reflectides el tipus de cures que s’ofereixen en cada centre cap als pacients. Una úlcera per pressió es defineix com a lesió localitzada de la pell i/o del teixit subjacent a ella normalment ubicada sobre una prominència òssia, a conseqüència de la combinació de la pressió, la isquèmia i les forces tangencials o de cisallament. Objectius A través d’aquest estudi es vol demostrar que tots aquells pacients que presenten factors de risc i que passen més de 12 hores en el servei d’urgències o d’observació tenen un alt risc de desenvolupar una úlcera per decúbit. Metodologia Realitzarem un estudi quantitatiu descriptiu de caràcter prospectiu al servei d’atenció immediata de l’hospital universitari de Vic. Utilitzarem una mostra de 369 persones que acudeixen al servei d’urgències i que reuneixen els criteris d’inclusió i d’exclusió. Els professionals d’infermeria que els atenguin realitzaran les valoracions dels pacient. Limitacions de l’estudi Les principals limitacions que ens podem trobar en aquest estudi és l’escassa mostra de població que reuneixen les característiques necessaris per formar-ne part. Per altra banda la falta d’adherència dels professionals sanitaris també pot influir, ja que la recollida d’informació del pacient suposa una càrrega de treball important. Utilitat pràctica A partir dels resultats obtinguts es faran propostes de millora per tal de millorar l’atenció donada als pacients, ja que el desenvolupament de les UPP implica una despesa econòmica bastant significativa als serveis sanitaris. en_US
dc.description.abstract Pressure ulcers are a wide problem of health that keeps developing day by day. According to the World Health Organization (WHO), development of ulcers is a sign of assistance quality in hospitals where you can see how patients are treated. A pressure ulcer is defined as a localized injury to the skin and / or underlying tissue usually located on a bonne prominence, as a result of the combination of pressure, ischemia and tangential or shear forces. Objectives Throughout this study it’s wanted to be proved that all patients that show risk factors and spend more than 12 hours in ICU or observation have a high risk of developing a pressure ulcer. Methodology We will carry out a descriptive and quantitative study with forward-looking approach in Emergency Department in University Hospital of Vic. The study sample is a number of 369 people (satisfying the inclusion and exclusion criteria) that go to that hospital. Nursing professionals in working time will do the patients’ evaluation. Study limitations The main limitation we can be dealing with is the short study sample that has all the features to be part of. In addition, the lack of commitment can be a problem because the collection of information about patients is essential and takes a lot of time. Practice utility Based on the results it’s going to be done a proposal of improvements to increase the quality care to patients because pressure ulcers entail a huge expense as a health service. en_US
dc.format application/pdf
dc.format.extent 82 p. en_US
dc.language.iso cat en_US
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons en_US
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ en_US
dc.subject.other Úlcera per pressió en_US
dc.subject.other Úlcera per pressió -- Factors de risc en_US
dc.subject.other Úlcera per pressió -- Prevenció en_US
dc.title Prevenció d'ulceres per pressió en pacients ingressats als serveis d'urgències i d'observació en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis en_US
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics