DSpace Repository

Pla de Màrqueting i d'expansió Internacional de l'empresa SOLTEC

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències i Tecnologia
dc.contributor.author Hurtós i Descamps, Jaume
dc.date.accessioned 2016-10-24T07:41:45Z
dc.date.available 2016-10-24T07:41:45Z
dc.date.created 2016-09
dc.date.issued 2016-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/4658
dc.description Curs 2015-2016 en_US
dc.description.abstract SOLTEC és una empresa que dissenya i fabrica productes audiovisuals mitjançant tecnologia LCT-TFT. Té focalitzada la venda dels seus productes únicament en el mercat espanyol, i a causa de la davallada de facturació, des de l’any 2009, principalment a causa de la crisi econòmica-financera, es fa imprescindible per la supervivència de l’empresa l’exploració de nous mercats i el desenvolupament de nous productes, per tal d’iniciar el procés d’internacionalització. Una part del projecte és l’anàlisi de la situació financera de l’empresa per tal de determinar-ne la viabilitat. També, es descriuen les diferents ajudes disponibles a través d’organitzacions públiques tipus ICEX, ACC1Ó, La Cambra de Comerç o consorcis d’exportació per aquelles empreses que decideixen iniciar la internacionalització. Una de les parts més importants del projecte és la confecció d’una matriu DAFO, a través d’una anàlisi interna i externa de l’empresa, definint les Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats que es puguin detectar. Mitjançant l’encreuament de totes aquestes dades es defineix l’estratègia comercial per desenvolupar el projecte amb certes garanties d’èxit. Un altre punt important és la selecció dels mercats objectiu on focalitzar els esforços comercials, on aquests es reparteixen en tres fronts principals, reforçar les eines de màrqueting (catàlegs, lloc Web i xarxes socials), exposar els productes en fires i participar en missions comercials. Exposar els productes en fires es considera essencial, per tant, es desenvolupen els punts més importants a tenir en compte per la preparació d’una fira. Es defineixen també normatives, certificacions i documentació necessària per a l’exportació a aquests nous mercats objectius juntament amb les diferents modalitats de transport conegudes com a Incoterms. Per últim, es descriuen els resultats assolits al cap de 4 anys de la posada en marxa d’aquest projecte d’internacionalització. en_US
dc.description.abstract SOLTEC is a company based in Tona, Barcelona, with aim to design and manufacture audiovisual products with LCT-TFT technology. As its sales are based only into the Spanish market, and as its turnover has been decreased year after year since 2009 caused mainly for the financial and economic worldwide crisis, it has become necessary to explore new markets and develop new products in order to setup an international sales department. An economical and financial situation analytics is done in order to know if the company is prepared to carry on the Internationalization process. Different economical subventions through public organizations like ICEX, ACC1Ó, Chamber of Commerce, or through Export consortiums are described for those companies that are beginning their internationalization process.One of the most important subjects is the SWOT matrix, where through an internal and external company analytics we are able to define the Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats we have. Crossing all this information, it helps to define the commercial strategy to develop the project with success. Another important subject is the new markets selection where to focus our commercial efforts during the process. These efforts are divided in three main points; improving the marketing tools creating new catalogues, new website, and social networks; exposing the products in fairs; being involved in commercial missions. As expose the products in fairs is an essential action to do, the most important steps about how to prepare a fair participation are explained. Standards, paperwork, and required certifications to introduce the products in these new markets are described together with the different transport conditions known as Incoterms. And the last but not least, and after 4 years from the beginning of this internationalization process they are defined the results concerning the initially described goals. en_US
dc.format application/pdf
dc.format.extent 82 p. en_US
dc.language.iso cat en_US
dc.rights Tots els drets reservats en_US
dc.subject.other Empreses en_US
dc.subject.other Màrqueting -- Planificació en_US
dc.title Pla de Màrqueting i d'expansió Internacional de l'empresa SOLTEC en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis en_US
dc.description.version Director/a: Carles Torres Feixas
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/closedAccess en_US

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics