DSpace Repository

La Cohesió de grup en el context de l’aprenentatge cooperatiu = La Cohesión de grupo en el contexto del aprendizaje cooperativo = The Group cohesion in the context of cooperative learning

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Màster en Educació Inclusiva
dc.contributor.author Muns Abancó, Gemma
dc.date.accessioned 2017-01-25T18:22:32Z
dc.date.available 2017-01-25T18:22:32Z
dc.date.created 2016-09
dc.date.issued 2016-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/4862
dc.description Curs 2015-2016 es
dc.description.abstract La recerca que es presenta té com a eix vertebrador la implementació d’alguns àmbits d’intervenció del Programa CA/AC (Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar) en un estudi de cas específic. Concretament, pretén verificar com la millora de la cohesió de grup esdevé una de les principals potencialitats de l’aprenentatge cooperatiu i com la implementació de diferents dinàmiques i estructures cooperatives causen un impacte en els alumnes. Val a dir que la investigació focalitza l’atenció en el canvi de percepció que els alumnes mostren envers la funcionalitat del treball en equip, així com en les transformacions a nivell actitudinal o competencial que, al llarg del procés, s’han pogut detectar en els nois i noies en les propostes d’aprenentatge cooperatiu. es
dc.description.abstract La investigación que se presenta tiene como eje vertebrador la implementación de algunos ámbitos de intervención del Programa CA/AC (Cooperar para Aprender / Aprender a Cooperar) en un estudio de caso específico. Concretamente, pretende verificar como la mejora de la cohesión de grupo se convierte en una de las principales potencialidades del aprendizaje cooperativo y como la implementación de diferentes dinámicas y estructuras cooperativas causan un impacto en los alumnos. Cabe decir que la investigación focaliza la atención en el cambio de percepción que los alumnos muestran hacia la funcionalidad del trabajo en equipo, así como en las transformaciones a nivel actitudinal o competencial que, a lo largo del proceso, se han podido detectar en los chicos y chicas en las propuestas de aprendizaje cooperativo. es
dc.description.abstract The research is based on the implementation of certain areas of intervention of the CA/AC Program (Cooperate to Learn / Learn to Cooperate) in a specific case study. Specifically, it aims to verify that the improvement in group cohesion becomes one of the most important cooperative learning characteristics and how the implementation of various cooperative structures and dynamics has a positive impact in the students. What’s more, the investigation pays attention to change perception that students show towards the functionality of teamwork, as well as changes in the level of competence or attitude that, throughout the process, have been detected in boys and girls in the proposed cooperative learning. es
dc.format application/pdf
dc.format.extent 156 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Aprenentatge -- Treball en equip es
dc.subject.other Dinàmica de grups es
dc.title La Cohesió de grup en el context de l’aprenentatge cooperatiu = La Cohesión de grupo en el contexto del aprendizaje cooperativo = The Group cohesion in the context of cooperative learning es
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis es
dc.description.version Director/a: Maria Teresa Segués Morral
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics