DSpace Repository

Característiques i consum de recursos sanitaris de persones amb malalties cròniques avançades: un estudi de cohort

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Escola de Doctorat
dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Càtedra de Cures Pal·liatives
dc.contributor.author Blay Pueyo, Carles
dc.date.accessioned 2017-07-18T11:32:13Z
dc.date.available 2017-07-18T11:32:13Z
dc.date.created 2017-04-28
dc.date.issued 2017-04-28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5045
dc.description.abstract Estudi observacional, analític i prospectiu d'una cohort sistemàtica de 251 persones amb malalties cròniques avançades, que planteja analitzar les seves característiques bàsiques i el patró de consum de recursos i mortalitat. Es constata una prevalença poblacional de la malaltia avançada de l’1%. Les característiques dels pacients són predictibles, amb una mortalitat acumulada als 3 anys del 62,1%. Les condicions de demència i fragilitat desplacen el paradigma tradicionalment oncològic dels enfocaments pal·liatius, alhora que l’àmbit residencial cobra un paper emergent. L'atenció primària és el nivell referent d'aquests pacients en termes assistencials, com a indret idoni de l’èxitus i com a gestor d’una part substancial de la despesa. D’altra banda, el paper dels hospitals d'aguts és, globalment, menys determinant que el dels dispositius d'atenció intermèdia. Les opcions de redisseny dels equips i d’integració de l’atenció als territoris influeixen en la manera en què són atesos i en què moren aquests pacients. es
dc.description.abstract Estudio observacional, analítico y prospectivo de una cohorte sistemática de 251 personas con enfermedades crónicas avanzadas, que analiza sus características básicas y el patrón de consumo de recursos y mortalidad. Se constata una prevalencia poblacional de la enfermedad avanzada del 1%. Las características de los pacientes son predecibles, con una mortalidad acumulada a los 3 años del 62,1%. Las condiciones de demencia y fragilidad desplazan el paradigma tradicionalmente oncológico de los enfoques paliativos. El ámbito residencial tiene un papel emergente. Atención primaria es el nivel referente en términos asistenciales, como lugar idóneo del éxitus y como gestor de una parte sustancial del gasto. El papel de los hospitales de agudos es, globalmente, menos determinante que el de los dispositivos de atención intermedia. Las opciones de rediseño de los equipos y de integración territorial de la atención influyen en la manera en que son atendidos y en que mueren estos pacientes. es
dc.description.abstract This is an observational, analytical and prospective study of a systematic cohort composed by 251 people suffering of chronic advanced diseases, aiming to analyze its basic characteristics as well as the patterns of resource consumption and mortality. Population prevalence of advanced diseases is 1%. Patients’ characteristics are predictable, with a cumulative mortality of 62.1% at 3 years. Conditions of dementia and frailty shift the traditional paradigm of oncology-based palliative approaches, being nursing homes an emerging setting of care. Primary care is the referent level for these patients in terms of care, as well as a place of a better dying and as being manager of a substantial part of health expenses. Moreover, the role of acute hospitals is globally less determinant than intermediate care devices. Options about care teams redesign and territorial-based care integration strongly influence the way patients are treated and die. es
dc.format application/pdf
dc.format.extent 229 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Malalties cròniques es
dc.subject.other Malalts crònics es
dc.subject.other Assistència mèdica es
dc.subject.other Mortalitat es
dc.title Característiques i consum de recursos sanitaris de persones amb malalties cròniques avançades: un estudi de cohort es
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es
dc.contributor.director Gómez Batiste, Xavier
dc.contributor.director Martori, Joan Carles

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics