DSpace Repository

Pla de prevenció de lumbàlgies en mestres d'educació infantil

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
dc.contributor.author Jiménez Clopés, Bernat
dc.date.accessioned 2017-09-06T15:13:48Z
dc.date.available 2017-09-06T15:13:48Z
dc.date.created 2017-05
dc.date.issued 2017-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5066
dc.description Curs 2016-2017 es
dc.description.abstract L’objectiu d’aquest treball és implementar un programa d’exercicis funcionals, a fi de disminuir el risc de desenvolupar lumbàlgies per part dels professionals que treballen en l’àmbit de l’educació infantil. L’estudi, que tindrà un caràcter quantitatiu, es durà a terme a les 13 escoles d’educació infantil que hi ha a la ciutat de Vic. La població diana d’estudi seran tots els mestres d’educació infantil de l’any acadèmic 2016/17, un total de 91 participants. La mostra necessària per l’efectivitat de l’estudi haurà d’incloure un mínim de 74 subjectes. Una vegada realitzada i analitzada la recollida de dades prèvia, es crearan dos grups de participants, grup control i grup intervenció. El primer grup seguirà la pauta d’exercicis d’estiraments establerta per la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals, mentre que al grup intervenció se li aplicarà un protocol d’exercicis estrictament enfocats a la columna lumbar i a les necessitats de la seva professió. Després de la intervenció mencionada, es realitzarà una segona recollida de dades, per tal de poder analitzar la millora obtinguda pels dos grups i valorar els resultats. Segons els resultats obtinguts, es podrà confirmar la hipòtesi objecte d’estudi i es posarà a la pràctica el pla d’intervenció realitzat. es
dc.description.abstract The main objective of this study is to implement a physical activity program in order to decrease the risk of developing lower back pain of the professionals who work in the infant Education field. The study, which will be based on a quantitative method, will be carried out in 13 schools of Infant Education situated in Vic. The population studied will be all the teachers of Infant Education of the 2016/2017 school year, a total sum of 91 participants. The needed samples for the effectiveness of the study will include a minimum of 74 subjects. Having carried out and analysed the collection of the entire datum mentioned before, the participants will be divided into two groups: the control group and the intervention group. The first group will follow instructions of stretching exercises established by the Occupational Hazard Prevention Unit; while the intervention group will practice exercises focused on the lumbar spine and the necessities of their job. After the intervention mentioned, there will be a second collection of the datum in order to evaluate the improvement achieved in both groups and to contrast the results. Based on these results, it may be confirmed the hypothesis of the study carried out and it may put in practice the intervention plan realized. es
dc.format application/pdf
dc.format.extent 51 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Lumbàlgia -- Prevenció es
dc.subject.other Lumbàlgia -- Exercici terapèutic es
dc.title Pla de prevenció de lumbàlgies en mestres d'educació infantil es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics